HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): Effective Practices in STEM Education, Beograd, Srbija, od 31. listopada do 1. studenoga 2019.; rok za prijavu: 30. lipnja 2019. godine.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): Effective Practices in STEM Education, Beograd, Srbija, od 31. listopada do 1. studenoga 2019.; rok za prijavu: 30. lipnja 2019. godine.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru pod nazivom Effective Practices in STEM Education, koja će se održati u Beogradu u Srbiji od 31. listopada do 1. studenoga 2019. u organizaciji srpske nacionalne Erasmus+ agencije (Fundacija Tempus).

S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski. 

 

Cilj seminara je istražiti učinkovite prakse u STEM obrazovanju i pomoći nastavnicima koji podučavaju STEM predmete da poboljšaju metode podučavanja putem korištenja raznih alata, resursa i inovativnih pristupa. Putem plenarnih sesija i radionica, cilj seminara bit će osposobljavanje nastavnika s potrebnim vještinama kako bi mogli integrirati STEM u redovni kurikulum kroz strateško planiranje. Sudionici će moći razmjenjivati ideje, vlastita postignuća te ih usporediti s postignućima iz drugih zemalja.

 

Nadalje, događanje će sudionicima pružiti priliku za umrežavanje i stvaranje međunarodnih projekata u području STEM-a.

 

Očekivani rezultati seminara: sudionici će naučiti koristiti nove inovativne metodologije u prirodoslovnom obrazovanju, integrirati STEM u redovne kurikulume kroz strateško planiranje te uspostaviti međunarodne kontakte kako bi razvili projektne ideje unutar STEM područja.

 

Program događanja započinje 31. listopada u jutarnjim satima, a završava 1. studenoga, u popodnevnim satima. Taj dan predviđen je za odlazak sudionika.

 

Ciljana skupina

 

Seminar je namijenjen nastavnicima koji podučavaju STEM predmete učenicima u dobi od 12 do 18 godina, a voljni su sudjelovati u projektima Erasmus+ programa u budućnosti.

 

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati oko 50 sudionika iz cijele Europe, a najviše 3 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske za područje odgoja i općeg obrazovanja.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancirat će za svakog sudionika troškove kotizacije (2 noćenja, troškove obroka, materijala i kulturnog programa) u iznosu od 380,00 EUR po sudioniku te troškove puta sudionika u iznosu do 100,00 EUR.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na seminar je 30. lipnja 2019. godine.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@mobilnost.hr uz obvezno navođenje područja na koje se upit odnosi (područje odgoja i općeg obrazovanja).

datum otvaranja:
datum zatvaranja: 30.06.2019.
otvoren: Ne
datum objave: 17.06.2019.