HOME / Natječaji /
Stipendije zaklade „British Scholarship Trust“ za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima

Stipendije zaklade „British Scholarship Trust“ za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima

Stipendije zaklade „British Scholarship Trust“ za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima

 

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i zaklada „British Scholarship Trust“ pozivaju zainteresirane znanstvene novake i asistente s visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih instituta u RH na podnošenje prijave za dodjelu stipendije za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od 1 do 3 mjeseca tijekom ak. god. 2018./2019. Pravo prijave imaju kandidati koji do 1. listopada 2018. neće navršiti 30 godina. Prednost imaju kandidati koji nisu provodili znanstveno istraživanje u inozemstvu.

 

Prijava uključuje sljedeće priloge koje treba dostaviti u 2 (dva) primjerka (original i kopiju) na engleskome jeziku:

 

  1. otisnuti ispunjeni prijavni obrazac dostupan na: http://www.britishscholarshiptrust.org/bstform.pdf;
  2. otisnuti ispunjeni on-line obrazac na hrvatskome jeziku koji je dostupan na web stranici: http://www.mobilnost.hr/prijava_za_stipendiju/;
  3. prijedlog istraživačkoga projekta (1 stranica);
  4. životopis u Europass formatu: https://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae;
  5. prihvatno pismo britanske ustanove (ako je moguće) ili dokaz o uspostavljenome kontaktu s odabranom institucijom;
  6. presliku diplome diplomskoga studija (neovjerena kopija diplome izdana na engleskome jeziku ili neovjerena kopija diplome na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik);
  7. kandidati koji su u trenutku prijave upisani na poslijediplomski studij trebaju priložiti prijepis ocjena položenih ispita (neovjeren prijepis ocjena na engleskome jeziku ili neovjeren prijepis ocjena na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik);
  8. dvije preporuke na engleskome jeziku zatvorene u posebnim omotnicama;
  9. presliku domovnice (neovjerenu);
  10. dokaz o znanju engleskoga jezika (jedna od sljedećih mogućnosti):

 

a) ocjene tijekom studija (neovjerena kopija stranice u indeksu i ovjeren prijevod na engleski jezik ili potvrda fakulteta na engleskome jeziku ili potvrda fakulteta na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik);

 

b) potvrda škole za strane jezike (na engleskome jeziku ili na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik);

 

c) rezultat međunarodnoga testa iz engleskoga jezika (npr. IELTS/TOEFL).

 

Kandidati u prijavnome obrascu trebaju navesti jedno ili više britanskih sveučilišta na kojima bi željeli realizirati stipendiju. Preporučuje se da kandidati osiguraju pismo britanskoga znanstvenika koji bi prihvatio mentorstvo i dostave ga zajedno s prijavom do 1. ožujka 2018.

 

U suprotnom, kada kandidat primi obavijest da je njegova prijava uvrštena u uži izbor (najkasnije u travnju 2018.), britanski znanstvenik, mentor, treba poslati prihvatno pismo izravno zakladi „British Scholarship Trust“ prije donošenja konačne odluke o dodjeljivanju stipendije.

 

Prijavu koja uključuje navedenu dokumentaciju potrebno je poslati do 1. ožujka 2018. na navedenu adresu. Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Ministarstvo znanosti i obrazovanja izabrat će kandidate čije će prijave biti proslijeđene u Veliku Britaniju do 1. travnja 2018. Konačnu odluku o dodjeljivanju stipendije donosi „British Scholarship Trust“ u svibnju 2018. godine. Putne troškove snosi Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a troškove boravka „British Scholarship Trust“. Ne postoji mogućnost snošenja troškova za studij na britanskom sveučilištu.

 

Detaljne informacije o stipendiji i zakladi „British Scholarship Trust“ možete pronaći na mrežnim stranicama: http://www.britishscholarshiptrust.org/.

 

Korisne upute za pripremu prijavne dokumentacije možete pronaći ovdje:

http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/sudjelovanje/obrazovanje-i-osposobljavanje/erasmus-visoko-obrazovanje/bilateralni-programi/cesto-postavljana-pitanja-i-pojmovnik/.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju pristanak Agenciji za mobilnost i programe EU-a za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka (koje su naveli u prijavi) u svrhu provedbe natječaja i suglasnost za korištenje podataka prilikom objave rezultata natječaja (ime i prezime) na web stranici Agencije.

 

Prijave se šalju poštom na adresu:

 

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE

Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,

s naznakom: „Stipendije za studijski boravak u Velikoj Britaniji“

 

Upiti se šalju na e-mail adresu: bilaterala@mobilnost.hr

datum otvaranja: 15.12.2017.
datum zatvaranja: 01.03.2018.
otvoren: Ne
datum objave: 15.12.2017.

Kutak za studente

Kutak za mlade