HOME / Novosti /
„Shaping European Youth Policies in theory and practice“ - seminar na temu kreiranja politika u području rada s mladima

„Shaping European Youth Policies in theory and practice“ - seminar na temu kreiranja politika u području rada s mladima

U Zagrebu, od 13. do 15. studenog u hotelu International, održan je prvi seminar trećeg izdanja seminara „Shaping European Youth Policies in theory and practice“, u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) u partnerstvu s nacionalnom agencijom iz Francuske (Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport) te Partnerstva između Europske komisije i Vijeća Europe (The partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of youth), a u sklopu transnacionalnih aktivnosti suradnje (TCA) u području mladih.

 

Navedena aktivnost vezana je uz tematiku politika u području rada s mladima, a sastoji se od dva seminara. Prvi seminar je fokusiran na teoretsku osnovu, dok je drugi seminar praktične prirode i biti će održan u Strasbourgu, Francuska u ožujku 2018. godine. Uz dva nabrojana seminara, sudionici će imati određenih zaduženja i zadaća tijekom tzv. međufaze – vremenskog perioda između dva seminara.

Nadalje, još jedna specifičnost ovog seminara leži u činjenici da je svaka zemlja bila zadužena za sastavljanje nacionalnih delegacija od ukupno 3 člana. Profili članova delegacija su bili različiti – od osoba koji rade s mladima, mladih aktivista, istraživača u tom području, trenera do osoba iz državnog sektora zaduženih za kreiranje politika.

 

 

Na ovogodišnjem izdanju seminara „Shaping European Youth Policies in theory and practice“ okupili su se sudionici iz 13 zemalja: Latvije, Estonije, Slovenije, Portugala, Španjolske, Italije, Cipra, Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Ukrajine te Francuske i Hrvatske. Facilitatori seminara su bili Andreas Karsten iz Njemačke, Tea Jarc iz Slovenije i Anahit Minassian iz Armenije. Uz facilitatore bila je prisutna i službena izvjestiteljica, Stamatina Magkou iz Grčke, koja je pratila čitav događaj te će po završetku drugog seminara u Francuskoj izraditi izvještaj sa svim detaljima i rezultatima aktivnosti.

Uvodnu riječ na seminaru održala je ravnateljica AMPEU Antonija Gladović, a na seminaru su, kao predstavnice AMPEU i organizatorice događaja, bile prisutne Ana Koruga i Manda Pocrnić. Tijekom prvog dana seminara Marko Kovačić iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu održao je predavanje na temu europskih strategija za mlade i njihovoj primjeni u nacionalnom kontekstu.

 

Tijekom 3 dana raspravljalo se o izazovima i prilikama kreiranja strategija i politika u području rada s mladima te su sve delegacije definirali konkretne planove akcija koje će do kraja aktivnosti provesti u svojim zemljama.

 

datum početka: 13.11.2017.
datum objave: 24.11.2017.

Kutak za studente

Kutak za mlade