HOME / Novosti /
Nastavnicima srednjih škola predstavljene mogućnosti europskih programa

Nastavnicima srednjih škola predstavljene mogućnosti europskih programa

Zagreb, 10. listopada 2017. – U Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) održano je predstavljanje mogućnosti programa Erasmus+ te popratnih mreža i inicijativa za 26 nastavnika iz gimnazija i srednjih strukovnih škola.

 

Dio je to uvodnog seminara u okviru projekta Škole ambasadori Europskog parlamenta u sklopu kojeg je parlament odabrao 26 srednjih škola i njihovih nastavnika/mentora da djeluju kao ambasadori za vrijednosti Europske unije. Cilj im je povećati svijest o Europskom parlamentu kao ustanovi u kojoj građani mogu aktivno sudjelovati u kreiranju politika EU-a, ali i općenito o europskoj parlamentarnoj demokraciji.

 

U AMPEU su predstavljene mogućnosti koje njihovim obrazovnim institucijama i učenicima stoje na raspolaganju u sklopu programa EU. Sudionike je pozdravila Marija Galović, načelnica Ureda ravnatelja. Voditelji programa predstavili su Erasmus+, najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, eTwinning, internetski portal namijenjen međunarodnoj suradnji i usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja, ECVET, Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju,  Euroguidance, mrežu nacionalnih centara za potporu profesionalnom usmjeravanju, Europass, portfelj od pet dokumenata koji na jasan način predstavlja stečene vještine i kvalifikacije u cijeloj Europi i Eurodesk, besplatni info-servis Europske komisije koji mladima i svima koji rade s mladima pruža kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade.

 

 

datum početka: 10.10.2017.
datum objave: 10.10.2017.

Kutak za studente

Kutak za mlade