HOME / Novosti /
Tranzicijska faza za Europske snage solidarnosti

Tranzicijska faza za Europske snage solidarnosti

Zagreb, 5. prosinca 2017. – Trenutni tijek pregovora pretpostavlja da pravni okvir za Europske snage solidarnosti (ESS) neće biti izrađen do siječnja 2018. kako je inicijalno predviđeno. Europska komisija je stoga odredila tranzicijski fazu kako bi umanjila učinke kasnijeg uvođenja ESS-a i osigurala kontinuitet EU financiranja. Volonterske aktivnosti koje pripadaju ESS-u (volonterske aktivnosti s programskim zemljama) produžit će se u sklopu programa Erasmus+ na prva dva roka Poziva za 2018. godinu.

 

Kako bi se osigurali troškovi te aktivnosti, 30 milijuna eura, inicijalno alociranih za ESS u 2018. godini, bit će prebačeno u volonterske aktivnosti unutar programa Erasmus+. Komisija će predstaviti izmijenjeni Radni program za 2018. godinu koji će sadržavati ovu promjenu Erasmus programskom odboru 16. i 17. siječnja 2018.

 

Komisija će objaviti i ažuriranu verziju Vodiča kroz program Erasmus+ za 2018. godinu, koja će odražavati prošireno zemljopisno područje na kojem se odvijaju volonterski projekti unutar Ključne aktivnosti 1 tako da od 15. prosinca pokrivaju cijelu Europsku uniju.

 

Komisija će također pomaknuti prvi rok za sve Erasmus+ aktivnosti u području mladih na 15. veljače.

 

Agencija za mobilnost i programe EU na svojim će mrežnim stranicama redovno izvještavati o svim novostima vezanim uz Erasmus+ program i Europske snage solidarnosti.

datum početka: 04.12.2017.
datum objave: 05.12.2017.

Kutak za studente

Kutak za mlade