Novosti

Informativne i promotivne aktivnosti
Otvoren najveći Sajam stipendija i studijskih programa – AMPEU predstavila svoje programe
-- više --
EPAS školama predstavljen rad AMPEU-a i mogućnosti u sklopu programa Erasmus+
-- više --
Dan inspiracije – Inspirativne ideje za Erasmus+ u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
-- više --
Radionica za izradu projektnih prijava u okviru Ključne aktivnosti 1 u području obrazovanja odraslih
-- više --
Usvojena je i objavljena uredba o Europskim snagama solidarnosti!
-- više --
<<<1 - 5 / 184>>>
Obavijesti
Info dan mreža i inicijativa: Euroguidance, Eurodesk, Europass, eTwinning, ECVET, Youthpass
-- više --
Priručnik Mladi aktivisti - projektni optimisti
-- više --
Redizajnirani Europski atlas mora
-- više --
Rezultati sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Erasmus+ i Obzor 2020. do lipnja 2018.
-- više --
Europska komisija predlaže 100 milijardi eura za novi program Obzor Europa
-- više --
<<<1 - 5 / 238>>>

Kutak za studente

Kutak za mlade