HOME / Natječaji /
Natječaj za dodjelu sedam stipendija Vlade Narodne Republike Kine za akademsku godinu 2017./2018.

Natječaj za dodjelu sedam stipendija Vlade Narodne Republike Kine za akademsku godinu 2017./2018.

Veleposlanstvo Narodne Republike Kine obavještava sve zainteresirane o natječaju za dodjelu sedam stipendija Vlade Narodne Republike Kine za preddiplomski, diplomski ili poslijediplomski studij te za stručno usavršavanje za akademsku godinu 2017./2018., za državljane Republike Hrvatske, od kojih su tri namijenjene za studij medicine.

 

Kako se većina studijskih programa provodi na kineskome jeziku, stipendistima koji ne vladaju kineskim jezikom osigurava se učenje kineskoga jezika u NR Kini u trajanju od jedne akademske godine prije početka provedbe studijskoga programa.

 

 

Svi kandidati moraju se prijaviti on-line prijavom koja je dostupna na poveznici.

 

Prijava za stipendiju treba sadržavati sljedeće dokumente dostavljene u dva primjerka:

 • otisnuti ispunjeni on-line obrazac Zahtjeva za stipendiju Kineske vlade koji je dostupan na mrežnoj stranici Kineskog vijeća za dodjelu stipendija;
 • ovjerenu presliku diplome zadnje stečene kvalifikacije ili potvrdu o upisu na visoko učilište;
 • prijepis ocjena;
 • plan studija ili istraživanja na engleskome jeziku (minimalno 200 riječi za studente koji planiraju upisati preddiplomski studij, 800 riječi za kandidate koji planiraju upisati poslijediplomski studij te 500 riječi za kandidate koji žele otići na stručno usavršavanje);
 • dva pisma preporuke profesora (iz škole ili s visokog učilišta) na engleskome jeziku;
 • kandidati za glazbeni studij uz sve navedeno trebaju predati i CD sa svojim izvedbama, a kandidati za umjetnički studij trebaju predati i CD sa svojim radovima (dva crteža, dvije slike, dva rada po izboru);
 • kandidati mlađi od 18 godina trebaju dostaviti važeći dokument zakonskoga skrbnika u Kini;
 • presliku ispunjenoga obrasca na engleskome jeziku Liječnička potvrda o zdravstvenom stanju, koji je dostupan u prilogu te na mrežnoj stranici Kineskog vijeća za dodjelu stipendija http://www.csc.edu.cn/laihua ili http://www.campuschina.org (originalni obrazac potrebno je predati nakon dolaska na sveučilište u NR Kini). Napomena: liječnička potvrda vrijedi samo šest mjeseci od dana izdavanja pa se kandidati upozoravaju da pravodobno planiraju odlazak liječniku;
 • prihvatno pismo sveučilišta ili visokog učilišta u NR Kini, ako ga kandidat posjeduje;
 • HSK certifikat (Ispit o znanju kineskoga jezika), ako ga posjeduje;
 • motivacijsko pismo na engleskome jeziku;
 • životopis na engleskome jeziku u Europass formatu;
 • neovjerenu presliku domovnice;
 • otisnut ispunjeni on-line obrazac na hrvatskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici.

 

Svi dokumenti koji nisu u izvorniku na engleskome ili kineskome jeziku trebaju biti dostavljeni u obliku ovjerenoga prijevoda na engleski ili kineski jezik, osim domovnice koja može biti na hrvatskome jeziku.

 

Prednost će se dati kandidatima koji nisu već bili dobitnici stipendija Vlade Narodne Republike Kine.

 

Detaljne informacije o stipendijama NR Kine nalaze se na mrežnoj stranici Kineskog vijeća za dodjelu stipendija - http://laihua.csc.edu.cn.

Svi potrebni materijali za prijavu dostupni su na mrežnim stranicama - http://en.csc.edu.cn/laihua.

 

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se uzimati u obzir.

 

Korisne upute za pripremu prijavne dokumentacije možete pronaći ovdje.

 

Rok za predaju prijava za stipendije je 1. travnja 2017. godine.

 

Prijavu poslati na adresu:

 

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ul. 26
10 000 Zagreb,
s naznakom: „Za stipendije Vlade NR Kine“

 

Upiti se šalju na e-mail adresu: bilaterala@mobilnost.hr

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Agenciji za mobilnost i programe Europske unije za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka (koje su ustupili prijavom) u svrhu provedbe natječaja i suglasnost za korištenje podataka prilikom objave rezultata natječaja (ime i prezime) na mrežnoj stranici Agencije.

 

Dokumenti:

- Liječnička potvrda o zdravstvenom stanju

- Upute o ispunjavanju on-line obrasca

datum otvaranja:
datum zatvaranja: 01.04.2017.
otvoren: Ne
datum objave: 09.03.2017.

Kutak za studente

Kutak za mlade