HOME / Natječaji /
Odluka o izboru sudionika aktivnosti transnacionalne suradnje „Erasmus+ TCA contact seminar for Early Childhood Education and Care: Exploring the wonders of science and nature“, Turku, Finska, 29.9. - 2.10.2019

Odluka o izboru sudionika aktivnosti transnacionalne suradnje „Erasmus+ TCA contact seminar for Early Childhood Education and Care: Exploring the wonders of science and nature“, Turku, Finska, 29.9. - 2.10.2019

Odluka o izboru sudionika aktivnosti transnacionalne suradnje „Erasmus+ TCA contact seminar for Early Childhood Education and Care: Exploring the wonders of science and nature“, Turku, Finska, 29.9. - 2.10.2019., 2019-HR-OPĆE-TCA-06

objavljena je ovdje.

datum otvaranja:
datum zatvaranja:
otvoren: Ne
datum objave: 16.07.2019.