HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) programa Erasmus+ „KA101 – Consortium - newcomers“, Bergen, Norveška

Poziv na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) programa Erasmus+ „KA101 – Consortium - newcomers“, Bergen, Norveška

Agencija za mobilnost i programe EU poziva vas na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) programa Erasmus+ „KA101 – Consortium - newcomers“ koji će se održati u Bergenu, Norveška, u razdoblju od 28. studenoga do 1. prosinca 2017. u organizaciji norveške nacionalne agencije Norwegian Centre for International Cooperation in Education u suradnji s nizozemskom i španjolskom nacionalnom agencijom. Budući da je kontaktni seminar međunarodnoga karaktera, radni jezik je engleski.

 

Kada je riječ o području odgoja i općeg obrazovanja u sklopu programa Erasmus+, koncept konzorcija je relativno nov (2015.) Mnogim je nacionalnim agencijama cilj povećati broj, ali i kvalitetu prijava konzorcija. Na ovom bi seminaru sudionici trebali doznati više o mogućnostima prijave projekata mobilnosti u okviru Ključne aktivnosti 1*, a u ime konzorcija u području odgoja i općeg obrazovanja, kao i posebnostima takvih projekata. Budući da se škole sudionice konzorcija ne moraju same baviti administracijom očekuje se povećanje broja škola koje sudjeluju u Programu. Sudionicima će biti prezentirani uspješni projekti, a seminar uključuje i edukaciju o koordiniranju i upravljanju projektima u sklopu konzorcija. Dodatan cilj seminara je promocija odlazaka na razdoblja promatranja rada, odnosno job-shadowing.

 

Svrha ovog kontaktnog seminara je okupiti potencijalne koordinatore nacionalnih konzorcija, a njihovo bi sudjelovanje na seminaru trebalo rezultirati udruživanjem u konzorcije i prijavom projekata na sljedećem natječaju u sklopu Programa, kao i uspostavljanjem suradnje sa školama primateljicama odgojno-obrazovnih djelatnika na razdoblja promatranja rada (job-shadowing).

 

Ciljana skupina

 

Kontaktni seminar otvoren je za sudjelovanje sudionicima iz područja odgoja i općeg (školskog) obrazovanja, a namijenjen je prvenstveno predstavnicima osnivača škola i vrtića (županije, gradovi, općine; tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave), odnosno potencijalnim koordinatorima nacionalnog konzorcija.

 

Koordinator konzorcija može biti:

 

  • lokalno ili regionalno tijelo nadležno za škole; ili
  • tijelo za koordinaciju škola (Agencija za odgoj i obrazovanje, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja)

 

Na prijavu se potiču novi korisnici, kao i oni čije eventualne prijave projekata mobilnosti u okviru Ključne aktivnosti 1, a u ime konzorcija u području odgoja i općeg obrazovanja zbog nedovoljne kvalitete dosad nisu prihvaćene za sufinanciranje. 

 

Na seminaru će sudjelovati oko 45 sudionika iz različitih europskih zemalja, a do najviše 3 mjesta rezervirano je za sudionike iz Hrvatske.

 

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

 

Norveška nacionalna agencija financirat će troškove smještaja, prehrane i sudjelovanja u kulturnim aktivnostima. Agencija za mobilnost i programe EU financirat će troškove kotizacije te sufinancirati troškove puta sudionika u iznosu do 700,00 EUR, a sudionik će bez obzira na cijenu karte doprinijeti putnim troškovima u iznosu od 450,00 HRK.

   

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem registracijskog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na seminar je 1. listopada 2017. godine.

Više informacija možete pronaći u sljedećim prilozima:

 

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo Vas da se obratite na adresu naše e-pošte tca_obrazovanje@mobilnost.hr.

 

 

______________________________________________________________

 

*Ključna aktivnost 1 namijenjena je ostvarivanju mobilnosti zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova u svrhu usavršavanja znanja, vještina i kompetencija potrebnih za obavljanje posla u svojim matičnim ustanovama. Više informacija možete pronaći na našim mrežnim stranicama te u Vodiču kroz program Erasmus+.

 

datum otvaranja: 25.08.2017.
datum zatvaranja: 01.10.2017.
otvoren: Ne
datum objave: 25.08.2017.

Kutak za studente

Kutak za mlade