HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): „Inclusion and Employability. How comprehensive internationalization can be a pathway for inclusion.“, rok za prijavu 21.1.2019.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): „Inclusion and Employability. How comprehensive internationalization can be a pathway for inclusion.“, rok za prijavu 21.1.2019.

Agencija za mobilnost i programe EU (dalje u tekstu: „Agencija“) vas poziva na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje pod nazivom Inclusion and Employability. How comprehensive internationalization can be a pathway for inclusion, koji će se održati u Madridu u Španjolskoj, u razdoblju od 18. do 20. veljače 2019. u organizaciji španjolske nacionalne agencije.

 

S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera, radni jezik je engleski. 

 

Svrha je ovog seminara okupiti prvenstveno predstavnike sektora za strukovno obrazovanje i osposobljavanje koji su zainteresirani za razmjenu znanja i iskustava vezanih za temu Aktivnosti: inkluzija, zapošljivost i internacionalizacija. Cilj je ove Aktivnosti pružiti sudionicima mogućnost osvijestiti dodanu vrijednost internacionalizacije za društveno-obrazovni rad u kontekstu socijalne uključenosti odnosno promišljati o internacionalizaciji kao alatu za poboljšanje socijalne uključenosti i zapošljivosti. Očekuje se da će ova Aktivnost omogućiti prostor za razmjenu znanja i iskustava te doprinijeti izradi i provedbi kvalitetnijih projektnih prijedloga u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju programa Erasmus+ povezanih s temom seminara. Isto tako, očekuje se da će sudionici imati priliku upoznati se s primjerima dobre prakse te pronaći partnere za svoje buduće projekte u okviru Ključne aktivnosti 1 te Ključne aktivnosti 2 programa Erasmus+ u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

 

Ciljana skupina

Seminar je otvoren za sudjelovanje organizacijama u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju zainteresiranima za teme seminara. Ciljana skupina seminara su članovi ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (nastavno i nenastavno osoblje) koji su zainteresirani za povećanje kvalitete projektnih prijedloga i projekata u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju programa Erasmus+, žele učiti iz primjera dobre prakse te planiraju prijaviti projekt u okviru programa Erasmus+ vezan za tematiku seminara.

 

Broj sudionika                          

Na seminaru će sudjelovati oko 40 sudionika iz cijele Europe, a 2 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske. Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske sukladno odobrenju organizatora te broju i kvaliteti zaprimljenih prijava za sudjelovanje

 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske unije će za sudionika sufinancirati troškove puta sudionika u iznosu do 500,00 EUR, a sudionik će bez obzira na cijenu karte doprinijeti putnim troškovima u iznosu od 450,00 HRK. Organizator financira troškove noćenja i obroka za vrijeme trajanja aktivnosti.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na seminar je 21. siječnja 2019.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo Vas da se obratite na adresu elektroničke pošte strukovno@mobilnost.hr.

 

datum otvaranja: 11.01.2019.
datum zatvaranja: 21.01.2019.
otvoren: Ne
datum objave: 11.01.2019.