HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): „Make an Impact“, Dunboyne, Meath, Irska, 29.4.-2.5.2019., rok za prijavu 14.3.2019.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): „Make an Impact“, Dunboyne, Meath, Irska, 29.4.-2.5.2019., rok za prijavu 14.3.2019.

Agencija za mobilnost i programe EU (dalje u tekstu: „Agencija“) vas poziva na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje pod nazivom Make an Impact“, koji će se održati u gradu Dunboyne, Meath u Irskoj, u razdoblju od 29.4.2019. do 2.5.2019. u organizaciji irske nacionalne agencije.

 

S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera, radni jezik je engleski. 

 

Ciljevi ovog seminara su:

 

  • pojasniti sudionicima značenje učinka u programu Erasmus+
  • razviti prikladne indikatore učinka Erasmus+ projekata
  • predstavljanje kvantitativnih i kvalitativnih alata i metoda za procjenu učinka
  • utvrditi kako učinkovito širiti učinak projekata prema relevantnim ciljanim skupinama

 

Na aktivnosti će se predstaviti primjeri dobre prakse u raznim sektorima obrazovanja, a sudionici će imati priliku razmjenjivati ideje i međusobno se umrežavati odnosno pronaći partnere za svoje buduće projekte u okviru Ključne aktivnosti 1 te Ključne aktivnosti 2 programa Erasmus+.

Očekuje se da će kao rezultat ove aktivnosti sudionici bolje razumijevati kako prikazati i širiti učinak njihovih projekata, kao i koje alate i metode pritom koristiti.

 

Ciljana skupina

Seminar je otvoren za sudjelovanje organizacijama koje trenutno provode projekt(e) u okviru programa Erasmus+ u obrazovnom sektoru, a Agencija za mobilnost i programe Europske unije podržat će sudjelovanje uspješnih prijavitelja na aktivnost koji u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u programu Erasmus+ trenutno provode projekt(e) te su spremni aktivno sudjelovati i doprinijeti seminaru dijeljenjem vlastitih ideja i iskustava, koji žele učiti iz primjera dobre prakse i bolje razumijevati kako prikazati i širiti učinak njihovih projekata, kao i koje alate i metode pritom koristiti.

 

Broj sudionika                          

Na seminaru će sudjelovati oko 30 sudionika iz cijele Europe, a najviše 2 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske unije će za svakog sudionika sufinancirati troškove puta  u iznosu do 500,00 EUR, a sudionik će bez obzira na cijenu karte doprinijeti putnim troškovima u iznosu od 450,00 HRK. Troškove noćenja i sudjelovanja na aktivnosti financirat će organizator.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na seminar je 14.03.2019.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

 

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo Vas da se obratite na adresu elektroničke pošte  strukovno@mobilnost.hr.

datum otvaranja: 01.03.2019.
datum zatvaranja: 14.03.2019.
otvoren: Ne
datum objave: 01.03.2019.