HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): „Strategic Partnerships on Work Based Learning in initial and continuous vocational education and training“, Leuven, Belgija, 16.-19. listopada 2017., rok za prijavu produljen do 22.6.2017.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): „Strategic Partnerships on Work Based Learning in initial and continuous vocational education and training“, Leuven, Belgija, 16.-19. listopada 2017., rok za prijavu produljen do 22.6.2017.

Agencija za mobilnost i programe EU poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom „Strategic Partnerships on Work Based Learning in initial and continuous vocational education and training“, koji će se održati u Leuvenu u Belgiji, u razdoblju 16. - 19.10.2017. u organizaciji belgijske nacionalne agencije. S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera, radni jezik je engleski.

 

Svrha

Jedan od prioriteta strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za 2017. godinu u okviru Ključne aktivnosti 2 (KA2), projekata Strateška partnerstva je i iskustveno učenje (WBL; podrazumijeva učenje temeljeno na radu, u tvrtkama ili u simuliranim uvjetima u obrazovnim ustanovama) te je svrha ovog seminara sudionike bolje upoznati s iskustvenim učenjem i omogućiti im prostor za razvoj ideja za buduća Strateška partnerstva na temu seminara. Sudionicima će biti predstavljena i platforma WBL Toolkit, namijenjena umrežavanju WBL zajednice, te primjeri dobre prakse. Očekuje se da će sudionicima biti jasniji koncept iskustvenog učenja (WBL) u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te da će povezivanje sudionika seminara rezultirati novim kvalitetnim projektnim prijedlozima u okviru Ključne aktivnosti 2 u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

 

Ciljana skupina

Seminar je usmjeren na sudionike iz organizacija aktivnih u području primjene iskustvenog učenja (WBL), prvenstveno organizacija aktivnih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, ali i drugim dionicima (socijalni partneri, javna tijela, tvrtke, profesionalne udruge) koji su zainteresirani za temu seminara te umrežavanje s ciljem razvijanja i prijave Erasmus+ KA2 projekata: Strateška partnerstva.

 

Broj sudionika                          

Na seminaru će biti 42 sudionika iz cijele Europe, a najviše 2 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske. Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancirat će troškove puta sudionika u iznosu do 400,00 EUR, a sudionik će bez obzira na cijenu karte doprinijeti putnim troškovima u iznosu od 450,00 HRK. Troškove smještaja (3 noćenja), obroka, materijala za seminar te kulturoloških aktivnosti planiranih u okviru seminara financirat će agencija domaćin.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na seminar je produljen do 22.06.2017.!

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo vas da se obratite na adresu elektroničke pošte strukovno@mobilnost.hr.

 

 

 

 

 

 

 

datum otvaranja:
datum zatvaranja: 22.06.2017.
otvoren: Ne
datum objave: 09.06.2017.

Kutak za studente

Kutak za mlade