HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): Thematic seminar focused on European Internationalization Strategy (EIS) within VET Mobility Charter and ECHE – Experience, Examples, Recommendations, Prag, Češka, 6. – 8. lipnja 2018., rok za prijavu: 18. 3. 2018.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): Thematic seminar focused on European Internationalization Strategy (EIS) within VET Mobility Charter and ECHE – Experience, Examples, Recommendations, Prag, Češka, 6. – 8. lipnja 2018., rok za prijavu: 18. 3. 2018.

Agencija za mobilnost i programe EU vas poziva na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom Thematic seminar focused on European Internationalization Strategy (EIS) within VET Mobility Charter and ECHE – Experience, Examples, Recommendations, koji će se održati u Pragu, u Češkoj, u razdoblju 6. – 8. 6. 2018. u organizaciji češke nacionalne agencije.

 

S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski. 

 

Svrha je ovog seminara predstavljanje primjera dobre prakse sastavljanja europskih strategija internacionalizacije te različitosti njihovih struktura (ovisno o veličini i tipu strukovne ustanove odnosno visokog učilišta). Cilj je ojačati svijest o važnosti strategije internacionalizacije među strukovnim školama i visokim učilištima, rad na razvoju kvalitete njihove strategije internacionalizacije, međusektorska suradnja i razvoj kurikuluma te integracija ishoda učenja i stručnih praksi u kurikulume relevantnih institucija.

 

Ciljana skupina

Ciljana skupina seminara predstavnici su organizacija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju koje imaju uvjete i zainteresirane su za stjecanje Erasmus+ Povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju  kao i nositelji navedene Povelje, zatim nositelji Erasmus povelje u visokom obrazovanju (ECHE) te stručnjaci u području internacionalizacije iz sektora visokog obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. U području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja prednost imaju strukovne organizacije koje aktivno rade na svom strateškom planu i internacionalizaciji te su uključene u Ključnu aktivnost 1 i/ili Ključnu aktivnost 2 programa Erasmus+, a jedan od ciljeva im je dodjela Erasmus+ Povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i realizacija daljnjih KA1 i KA2 projekata u strukovnom obrazovanju. U području visokog obrazovanja prednost imaju prijavitelji iz veleučilišta i visokih škola.

 

Broj sudionika

Na seminaru će biti oko 30 sudionika iz cijele Europe, a najviše 2 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske i to 1 sudionik za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i 1 sudionik za područje visokog obrazovanja.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancirat će za svakog sudionika troškove puta sudionika u iznosu do 400,00 EUR, a sudionik će bez obzira na cijenu karte doprinijeti putnim troškovima u iznosu od 450,00 HRK. Smještaj, troškove obroka i materijala za seminar financirat će organizator.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na seminar je 18.3.2018.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo Vas da se obratite na adresu elektroničke pošte strukovno@mobilnost.hr (za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja) ili na erasmus@mobilnost.hr (za područje visokog obrazovanja).

 
 
datum otvaranja: 02.03.2018.
datum zatvaranja: 18.03.2018.
otvoren: Da
datum objave: 02.03.2018.

Kutak za studente

Kutak za mlade