HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): “Building Partnerships for a Learner-Centred Approach”, Bratislava, Slovačka, 2.- 4. listopada 2019.; rok za prijavu: 30. lipnja 2019. godine.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): “Building Partnerships for a Learner-Centred Approach”, Bratislava, Slovačka, 2.- 4. listopada 2019.; rok za prijavu: 30. lipnja 2019. godine.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom Building Partnerships for a Learner-Centred Approach, koja će se održati u Bratislavi u Slovačkoj od 2. do 4. listopada 2019. u organizaciji slovačke nacionalne Erasmus+ agencije (SAAIC – Slovak Academic Association for International Cooperation).

 

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski. 

 

Teme koje će biti predstavljene tijekom seminara su sljedeće:

 

  1. Razmjena dobrih praksi vezano za inicijalno i stručno usavršavanje nastavnika u svrhu razvoja njihovih kompetencija, a koje su trenutno potrebne školama i sveučilištima u Europi;
  2. Predstavljanje inovativnih metodologija i načina podučavanja s naglaskom na učenje i učenje usmjereno na učenika;
  3. Planiranje novih projekata.

 

Očekivani rezultati seminara: stvaranje novih strateških partnerstava u sektoru osnovnog i srednjeg obrazovanja (općeobrazovni sadržaji) i / ili međusektorskih partnerstva između škola i institucija u području visokog obrazovanja (KA201, KA229, KA203), planiranje inovativnih projekata usmjerenih na učenje i učenje usmjereno na učenika, razvoj sinergija između škola i sveučilišta, uvod u nove metodologije nastave i učenje, razmjena dobrih praksi i umrežavanje.

 

Detaljan program bit će objavljen na mrežnoj stranici događanja do kraja lipnja. Okvirno, događanje će započeti radnim ručkom (2.10.2019.). Odlazak sudionika predviđen je nakon ručka, treći dan događanja (4.10.2019.).

 

Ciljana skupina

 

Seminar je namijenjen predstavnicima koji djeluju u području odgoja i općeg obrazovanja te u području visokog obrazovanja. Seminar je uglavnom usmjeren na učitelje osnovnih i srednjih škola, nastavno osoblje visokih učilišta, ali i na druge organizacije koje pružaju program obuke nastavnika zainteresiranih za koncept poučavanja i učenja usmjerenog na učenika.

 

Broj sudionika

 

Na seminaru će sudjelovati oko 60 sudionika iz cijele Europe, a najviše 3 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske, i to 2 sudionika za područje odgoja i općeg obrazovanja i 1 sudionik za područje visokog obrazovanja.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

 

Troškovi

 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancirat će za svakog sudionika troškove puta sudionika u iznosu do 400,00 EUR. Troškove smještaja za dva noćenja, obroka i materijala za seminar financirat će organizator.

 

Prijava

 

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na seminar je 30. lipnja 2019. godine.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@mobilnost.hr uz obvezno navođenje područja na koje se upit odnosi (područje odgoja i općeg obrazovanja ili područje visokog obrazovanja).

datum otvaranja:
datum zatvaranja: 30.06.2019.
otvoren: Ne
datum objave: 13.06.2019.