HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru TCA aktivnosti: „Impact+ Seminar for Vocational Education & Training“, Birmingham, Ujedinjeno Kraljevstvo, 8.-9.10.2018., rok za prijavu 24.08.2018.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru TCA aktivnosti: „Impact+ Seminar for Vocational Education & Training“, Birmingham, Ujedinjeno Kraljevstvo, 8.-9.10.2018., rok za prijavu 24.08.2018.

Agencija za mobilnost i programe EU (u daljnjem tekstu Agencija) poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti) pod nazivom „Impact+ Seminar for Vocational Education & Training“, koji će se održati u Birminghamu u Ujedinjenom Kraljevstvu, u razdoblju od 8. do 9. listopada 2018.

 

S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera, radni jezik je engleski.

 

Svrha

Cilj ovog seminara je doprinijeti analizi rezultata projekata temeljenoj na dokazima i opremiti sudionike potrebnim vještinama za planiranje i primjenu kvalitetnih aktivnosti procjene učinka projekata. Seminar će pomoći sudionicima razumjeti koncept procjene učinka, identificirati učinak i ishode u njihovim projektima, primjenjive izvore podataka te razviti prikladne indikatore. Isto tako, očekuje se da će sudjelovanje u seminaru sudionicima pomoći u korištenju dokaza o učinku projekta u njihovim diseminacijskim aktivnostima na način da identificiraju relevantnu publiku, dionike i mehanizme komunikacije.

Seminar će uključivati brojne praktične grupne i individualne vježbe s ciljem upoznavanja faza procjene učinka i identificiranja relevantnih dionika kako bi isto mogli dovršiti nakon seminara sa svojim projektnim partnerima.

Sudionici će 4-6 mjeseci nakon seminara biti kontaktirani kako bi sudjelovali u istraživačkom projektu o utjecaju ovog seminara na procjenu učinka u pojedinom projektu (primjerice: telefonski/Skype intervjui i studije učinka: www.erasmusplus.org.uk/programme-impact).

 

Ciljana skupina

Seminar je namijenjen korisnicima kojima je odobren projekt u Erasmus+ Ključnoj aktivnosti 2 u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2018. godine. Pokazalo se kako je radionica koja će se provesti na seminaru najkorisnija kad se provede na samom početku projektnog ciklusa – kod novih i manje iskusnih korisnika u provedbi procjene učinka/evaluacije projekta.

 

Broj sudionika                          

Na seminaru će sudjelovati 20 sudionika iz cijele Europe, a najviše 1 mjesto rezervirano je za sudionike iz Hrvatske.

Agencija će odabrati sudionike temeljem kriterija navedenih u evaluacijskom obrascu, koje će predložiti britanskoj nacionalnoj agenciji, a koja će izvršiti konačni odabir sudionika te o tome obavijestiti Agenciju. Odabir sudionika koji će biti predloženi britanskoj nacionalnoj agenciji za odabir ne obvezuje Agenciju prema istima te, sukladno navedenom, Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

 

Troškovi

Agencija će sufinancirati troškove puta sudionika u iznosu do 500,00 EUR.  Sudionik će bez obzira na cijenu karte doprinijeti putnim troškovima u iznosu od 450,00 HRK (oduzet će se od ukupno prihvatljivih troškova puta prijavljenih u završnom izvješću za povrat). Troškove smještaja (jedno ili dva noćenja), obroka i materijala za seminar financirat će agencija domaćin.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca na SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) mrežnim stranicama. Prije ispunjavanja obrasca potrebno je registrirati se na SALTO mrežnim stranicama (poveznica Register now - odabrati korisničko ime i lozinku).

 

Krajnji rok za prijavu na seminar je 24.08.2018.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo vas da se obratite na adresu elektroničke pošte strukovno@mobilnost.hr.

datum otvaranja: 30.07.2018.
datum zatvaranja: 24.08.2018.
otvoren: Ne
datum objave: 30.07.2018.