HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru „Impact+ Exercise for Vocational Education and Training beneficiaries“ u Birminghamu od 20. do 21. studenoga 2017.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru „Impact+ Exercise for Vocational Education and Training beneficiaries“ u Birminghamu od 20. do 21. studenoga 2017.

Agencija za mobilnost i programe EU poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti) pod nazivom „Impact+ Exercise for Vocational Education and Training beneficiaries“, koji će se održati u Birminghamu, Ujedinjeno Kraljevstvo, u razdoblju 20. - 21.11.2017.

 

S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera, radni jezik je engleski.

 

Svrha

Seminar bi sudionicima trebao omogućiti stjecanje vještina u planiranju i implementiranju aktivnosti za ocjenjivanje projektnog učinka. Isti bi trebao dati doprinos analizi projektnih ishoda, a očekuje se i dugoročni utjecaj na poboljšanje kvalitete projektnih rezultata u okviru Erasmus+ programa.

Seminar je osmišljen kao vježba tijekom koje će se sudionici kroz rad u grupama upoznati s fazama same vježbe te naučiti kako uspješno identificirati i targetirati ključne dionike. Očekuje se da će seminar sudionicima pojasniti koncept evaluacije učinka za projekte u okviru Ključne aktivnosti 2 u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te ih podučiti prepoznavanju projektnih rezultata, kao i učinka tih rezultata, postavljanju odgovarajućih indikatora za evaluaciju istih i utvrđivanju prikladnih izvora podataka. Osim toga, seminar bi trebao pomoći korisnicima pri širenju učinka projektnih rezultata podučavajući ih kako prepoznati relevantne ciljane skupine, ciljane dionike te sredstva i kanale za diseminaciju.

 

Ciljana skupina

Erasmus+ korisnici čiji su projekti odobreni na Natječaju 2017. i financiraju se u okviru Ključne aktivnosti 2 u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

 

Broj sudionika                          

Na seminaru će biti 20 sudionika iz cijele Europe, a najviše 1 mjesto rezervirano je za sudionike iz Hrvatske. Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancirat će troškove puta sudionika u iznosu do 600,00 EUR, a sudionik će bez obzira na cijenu karte doprinijeti putnim troškovima u iznosu od 450,00 HRK. Troškove smještaja (do 2 noćenja), obroka, materijala za seminar te kulturoloških aktivnosti planiranih u okviru seminara financirat će agencija domaćin.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na seminar je 29.10.2017.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo vas da se obratite na adresu elektroničke pošte  strukovno@mobilnost.hr.

datum otvaranja: 17.10.2017.
datum zatvaranja: 29.10.2017.
otvoren: Ne
datum objave: 17.10.2017.

Kutak za studente

Kutak za mlade