HOME / Novosti /
Aktivnosti i publikacije mreže Eurydice u prvoj polovini 2018. godine

Aktivnosti i publikacije mreže Eurydice u prvoj polovini 2018. godine

Eurydice je europska mreža namijenjena razmjeni i pružanju relevantnih podataka o obrazovnim sustavima i politikama u 38 zemalja, čime pruža podršku europskoj suradnji u području cjeloživotnog učenja i obrazovanja.

 

Misija mreže Eurydice jest odgovorima za obrazovne sustave i politike u Europi osigurati analize i informacije na europskoj razini koje će im pomoći u donošenju odluka, a glavna je zadaća pružati podršku europskoj suradnji u području obrazovanja temeljenoj na prikupljenim podacima.

 

Velika novost koja je svakako obilježila početak prve polovice godine je pokretanje nove Eurydice mrežne stranice koju možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/

 

Mrežna stranica sastoji se od tri dijela: komparativnih izvještaja (Comparative Reports) posvećenih posebnim temama, detaljnih opisa nacionalnih obrazovnih sustava (National Descriptions of Education Systems) za 38 država koje sudjeluju u programu Erasmus+ te dijela posvećenog vijestima i člancima (News and Articles) u području obrazovanja.

 

  

    

Mreža Eurydice objavila je i nekoliko publikacija od kojih je prva bila Eurydice Brief – Citizenship Education at School in Europe – 2017.  koja predstavlja sažetak glavnih nalaza izvještaja objavljenog u studenom 2017. godine.

 

The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report Publikacija The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report  druga je publikacija koja pruža čitateljima uvid na koji se način europski prostor visokog obrazovanja (EHEA) razvijao od Ministarske konferencije u Yerevanu 2015. godine do danas. Izvještaj se nastavlja na dva prethodna izvješća o provedbi Bolonjskog procesa objavljenih 2012.2015. godine te je izrađen za Ministarsku konferenciju u Parizu održanu krajem svibnja ove godine.

 

Nadalje, publikacija Eurydice Report - Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support  pružila je komparativni prikaz nacionalnih politika o karijerama nastavnika u Europi. Izvještaj obuhvaća prikaz 43 europska obrazovna sustava te pruža analizu različitih područja nastavničkog zanimanja s fokusom na osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje.

 

U novoj publikaciji Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education – 2017/18  analizira se najmanje preporučeno vrijeme podučavanja u obveznom općem obrazovanju u 43 europska obrazovna sustava za školsku godinu 2017./2018. S obzirom na to da na povećanje interesa učenika za neki predmet važnu ulogu ima količina vremena posvećenog podučavanju dotičnoga predmeta, ova publikacija pruža vrijedan uvid u različite prakse europskih obrazovnih sustava.

 

Izvještaj Citizenship Education in Europe treći je Eurydiceov izvještaj o ovoj temi te ukazuje na kontinuirani interes europskih i nacionalnih vlasti te na potrebu za pružanjem relevantnih i ažuriranih podataka o trenutnoj strukturi, sadržaju i načinu prenošenja znanja o temama iz područja građanskog odgoja i obrazovanja svim dionicima.

 

U sažetku se naglašavaju razlike među propisima i preporukama pojedinih država vezanim uz građanski odgoj i obrazovanje koje mogu imati utjecaja na implementaciju u školama.

datum objave: 14.06.2018.