Novosti

Informativne i promotivne aktivnosti
Polaznici Euroguidanceovog seminara izradili set praktičnih uputa za stručne suradnike u školama
-- više --
Euroguidanceov program usavršavanja za karijerne savjetnike
-- više --
Europska komisija objavila podatke o međunarodnoj dimenziji programa Erasmus+
-- više --
U Zagrebu održana konferencija „Obzor 2020. komunikacijska kampanja za pravna i financijska pitanja“
-- više --
Program Erasmus+ prvi put predstavljen na državnom stručnom skupu za ravnatelje predškolskih ustanova
-- više --
<<<1 - 5 / 136>>>
Obavijesti
Objavljen e-vodič o web alatima u nastavi i eTwinning projektima
-- više --
Volonteri ESN-a u sklopu Tjedna mobilnosti mladima približili program Erasmus+
-- više --
Dani otvorenih vrata udruga 2018.
-- više --
Obilježavanje Tjedna Europe u znaku Europske godine kulturne baštine
-- više --
Euroguidance seminar za potporu izradi smjernica za provedbu profesionalnog usmjeravanja u osnovnim školama
-- više --
<<<1 - 5 / 228>>>

Kutak za studente

Kutak za mlade