HOME / Novosti /
Sastanak korisnika Erasmus+ projekata KA1 i KA3 u području mladih

Sastanak korisnika Erasmus+ projekata KA1 i KA3 u području mladih

Zagreb, 12. rujna 2018. - Za korisnike projekata u sklopu programa Erasmus+, Ključne aktivnosti 1 – Mobilnost pojedinaca u području mladih i Ključne aktivnosti 3 - Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih, Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizirala je uvodni sastanak u Zagrebu 12. rujna 2018. godine. Korisnici kojima su na natječaju Erasmus+ za 2018. godinu odobrena sredstva za ovu vrstu projekata na sastanku su se pobliže upoznali sa svojim ugovornim i financijskim obvezama te dobili smjernice za što kvalitetniju provedbu projekata.

 

Ove je godine na drugom prijavnom roku 26.travnja 2018. godine zaprimljeno ukupno 99 prijava za Ključnu aktivnost 1 za projekte Razmjena mladih, Mobilnosti osoba koje rade s mladima te Volonterske projekte i osam prijava za projekte Ključne aktivnosti 3. Formalno je neprihvatljivih bilo 15 prijava, a financiranje je odobreno za 45 projekata koji su ostvarili 60 ili više bodova. Ukupno je za obje ključne aktivnosti odobreno 881.415 eura.

Za Ključnu aktivnost 1 – Mobilnost pojedinaca u području mladih za projekte Razmjena mladih i Mobilnosti osoba koje rade s mladima raspoloživo je za treći prijavni rok 4. listopada 2018. godine 413.609 eura. Za Ključnu aktivnost 3 - Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih raspoloživo je 31.973 eura.

 

datum objave: 13.09.2018.