HOME / Novosti /
U organizaciji AMPEU Nacionalni Tool Fair bit će održan krajem lipnja u Zagrebu, a Međunarodni krajem studenoga u Splitu

U organizaciji AMPEU Nacionalni Tool Fair bit će održan krajem lipnja u Zagrebu, a Međunarodni krajem studenoga u Splitu

Agencija za mobilnost i programe Europske unije po drugi put organizira Nacionalni Tool Fair u Hrvatskoj, sajam metoda i alata neformalnog učenja koji će se ove godine održati u Zagrebu od 27. do 28. lipnja u Hotelu International.

Nacionalni sajam ujedno je i dio selekcijskog procesa za sudjelovanje na međunarodnom sajmu, čiji je domaćin ove godine također Hrvatska. Međunarodni Tool Fair održat će se od 12. do 16. studenoga 2018. u Splitu.

Osnovna je tema ovogodišnjeg sajma osnaživanje mladih, odakle i njegov naziv „Power up“. Kako osnaživanje mladih zahtijeva holistički pristup (koji obuhvaća različita područja života mlade osobe) i međuresorni pristup (koji obuhvaća različite sektore), posebna će se pozornost pridati alatima koji su nastali kao rezultat suradnje različitih aktera te alatima koji pridonose osnaživanju mladih obradom tema kao što su ljudska prava, aktivna participacija, interkulturni dijalog, socijalno uključivanje i mentalno zdravlje. Dobrodošli su različiti pristupi obradi navedenih tema, a dodatnu će pozornost ove godine dobiti pristupi koji primjenjuju ekspresivnu umjetnost, sport i digitalne alate. Važno je napomenuti da je Sajam otvoren i za alate koji se bave i drugim temama i pristupima.

datum početka: 13.06.2018.
datum objave: 13.06.2018.

Kutak za studente

Kutak za mlade