HOME / Novosti /
Usvojen novi Akcijski plan za mobilnost istraživača za razdoblje 2017.- 2020.

Usvojen novi Akcijski plan za mobilnost istraživača za razdoblje 2017.- 2020.

Odlukom ministrice prof. dr. sc. Blaženke Divjak Ministarstvo znanosti i obrazovanja usvojilo je novi Akcijski plan za mobilnost istraživača za razdoblje od 2017. do 2020. godine čiji je cilj jačanje ljudskih potencijala u znanosti, poticanje mobilnosti i međunarodne suradnje hrvatskih znanstvenika. U izradi Akcijskog plana za mobilnost istraživača sudjelovala je i Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

 

Donošenje Akcijskoga plana za mobilnost istraživača jedna je od aktivnosti predviđena Strateškim planom za razdoblje od 2016. do 2018. Ministarstva znanosti i obrazovanja u svrhu jačanja povezivanja znanosti i tehnologije kao okosnice budućega razvoja znanosti, a uzimajući u obzir ostvarivanje mjera iz Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.). Strateškim planom Ministarstva znanosti i obrazovanja navedeno je da će se spomenuti cilj ostvariti daljnjim poticanjem sudjelovanja hrvatskih znanstvenika u programima Europske unije kao što je program Obzor 2020., programima bilateralne suradnje i drugim međunarodnim programima za istraživanje i razvoj te provedbom programa odlazne i dolazne mobilnosti istraživača. Cilj Akcijskoga plana je olakšati dolaznu mobilnost, poboljšati radne uvjete za hrvatske i za strane istraživače, ostvariti bolju pripremu hrvatskih istraživača za međunarodnu i međusektorsku mobilnost te olakšati međusektorsku suradnju i mobilnost u Republici Hrvatskoj.

 

Akcijski plan za mobilnost istraživača za razdoblje od 2017. do 2020. godine:

 

- prepoznaje prepreke u međunarodnoj te u međusektorskoj mobilnosti istraživača,

- predlaže mjere za uklanjanje prepreka te povećanje i ubrzanje mobilnosti istraživača te

- naglašava važnost mobilnosti istraživača za razvoj znanosti i istraživanja, a time i oporavak gospodarstva.


Sukladno navedenome, Akcijskim planom predviđena je provedba pet mjera:

 

- zapošljavanje stranih istraživača na znanstvenim i znanstveno-nastavnim radnim mjestima, 

- unaprjeđenje radnih uvjeta istraživača,

- omogućavanje lakšeg reguliranja privremenoga boravka stranih istraživača,

- daljnji razvoj sustava potpore za mobilnost istraživača,

- poticanje međunarodne, interdisciplinarne i međusektorske mobilnosti istraživača.


Važno je naglasiti kako su Akcijskim planom za mobilnost istraživača prihvaćene i najnovije preporuke EU-a koje se posebno odnose na mlade istraživače (Bratislava Declaration of Young Researchers, Salzburška načela te Načela za inovativnu izobrazbu doktoranada).

 

Cjeloviti tekst Akcijskog plana za mobilnost istraživača možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, na nacionalnoj mrežnoj stranici za Obzor 2020. i nacionalnoj Euraxess mrežnoj stranici ili na poveznici Akcijski plan za mobilnost istraživača 2017.-2020.

 

datum objave: 03.08.2017.

Kutak za studente

Kutak za mlade