NADAHNUĆE

O čemu je riječ

Na ovim stranicama nudimo vam informacije koje vam mogu poslužiti kao nadahnuće za buduće ili tekuće projekte.

 

Pod Publikacijama se nalaze publikacije koje smo izdali tijekom 2013., 2014., i 2015.; pod Primjeri dobre prakse objavljivat ćemo hrvatske primjere dobre prakse, kao i primjere vaših europskih kolega. Također se možete poslužiti i primjerima iz Diseminacijske platforme za rezultate projekata programa Erasmus+, koja sadrži informacije o svim projektima financiranima u okviru programa Erasmus+ na razini svih država koje u njemu sudjeluju, kao i mogućnosti pretraživanja prema različitim kategorijama.

 

Dostupan vam je i poseban dio mrežne stranice usmjeren na diseminaciju i korištenje rezultata s glavnim i važnim informacijama te kutak za (potencijalne) korisnike, gdje putem alata za traženje partnera možete potražiti suradnike za svoje buduće projekte.

Kutak za studente

Kutak za mlade