Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Sveučilišni klinički bolnički centar Zagreb - PsyLOG

Projekt je nastao kao rezultat potrebe praćenja nuspojava nastalih uslijed korištenja antipsihotika pri liječenju psihijatrijskih poremećaja, kao što su smanjenje kvalitete življenja te sekundarna smrtnost, za koje još ne postoje uspostavljeni sustavi praćenja. Stoga je projektom razvijen inovativni psiho-obrazovni kolegij upravo na tu temu; kao i aplikacija “PsyLOG” za pametne telefone, koja olakšava obrazovanje u području psihijatrije te praćenje negativnih posljedica korištenja antipsihotika.

 

Aplikacija pomaže u svakodnevnom radu liječnika, pomažući im u procesu donošenja odluka. Projekt je povezao velik broj vodećih europskih stručnjaka u ovom području te omogućio prijenos znanja na mlađe i manje iskusne; te je poslužio kao platforma za razmjenu različitih kliničkih praksi. Predviđa se daljnja suradnja među partnerima, nadogradnja aplikacije te širenje rezultata projekata na međunarodnoj razini.

 

Broj projekta jest 2013-1-HR1-LEO04-032251, a više o njemu potražite ovdje.

Narodno sveučilište Dubrava - Europski tradicijski nakit od perlica - od narodne nošnje do tržišta

Projektom se razvila metodologija izrade tradicijskog nakita od perlica uz pomoć upotrebe informacijsko-komunikacijske tehnologije. Stvoren je zajednički kurikulum za obrazovni program te referentni okvir za novo zanimanje – dizajner tradicijskog nakita od perla. U okviru projekta osmišljen je sustav vrednovanja potrebnih vještina, razvijene su zajedničke metodologije i priručnik, pokrenuti su lokalni i međunarodni pilot-tečajevi utemeljeni na razvijenoj metodologiji i kurikulumu; organizirane su izložbe i modna izlaganja s uratcima, te prijedlog za poboljšanje odnosno nadopunjavanje registra kvalifikacija i/ili zanimanja.

 

Projekt je imao snažno utjecao na sudionike, od kojih su neki nastavili obrazovanje u istom smjeru; neki su postali aktivni na tržištu rada te prodaju tradicijski nakit i planiraju pokrenuti vlastite proizvodne radione. Uspostavljena je i bolja suradnja s lokalnim organizacijama – muzejima i školama, od kojih će jedna pokrenuti program prema stvorenom kurikulumu za dizajnera tradicijskog nakita od perla.

 

Broj projekta jest 2013-1-HR1-LEO04-03227 1, a više informacija potražite ovdje

Udruga hrvatskih putničkih agencija - Obuka i certificiranje društveno odgovornog poslovanja u turizmu

Ovim projektom već postojeća, testirana i razvijena metodologija za društveno odgovorno poslovanje u turizmu, poznata pod nazivom Travelife, uvedena je u partnerske organizacije.

 

Travelife metodologija nudi putničkim agencijama alate za praktično učenje, procjenu i provedbu društveno odgovornog poslovanja, čime se osoblju omogućuje njegova provedba unutar svojih tvrtki. Dodatno, uz samo uvođenje metodologije Travelife, ona je projektom prilagođena specifičnim uvjetima država partnera, testirana je unutar organizacija, uz dodatno razvijanje standarda, izgradnju lokalnih kapaciteta za upravljanje, promociju, provedbu i širenja sustava obuke i standarda kvalitete za društveno odgovorno poslovanje, kako bi se osigurala njegova dugoročna održivost.

 

Vrijednost projekta je mnogostruka – znatno veći broj uključenih partnera i sudionika od prvotno planiranih; povećanje kompetencija sudionika; materijal o društveno odgovornom poslovanju po prvi puta stvoren za industriju od strane industrije, pokrivajući sve praktične aspekte te uključujući istovremeno i obrazovni sektor; te omogućen trajan pristup obrazovnim materijalima o društveno odgovornom poslovanju u turizmu.

 

Broj projekta jest 2012-1-HR1-LEO05-01703, a više informacija potražite ovdje

Poljoprivredna škola - AGRIOL

U okviru ovog projekta 15 učenika Poljoprivredne škole iz Zagreba (smjer agrotehničar, poljoprivredni tehničar vrtlar te poljoprivredni tehničar) odradilo je dvotjednu praksu u Italiji. Praksa je uključivala rad na govedarskoj farmi, školskom pokušalištu, plastenicima, staklenicima i vinskom podrumu, vinogradima, peradarskoj farmi, kao i rad s aromatičnim i ukrasnim biljem. Učenici su upoznati s modernim tehnikama razmnožavanja i brige o biljkama, kao i uzgojem tradicionalnih i novih vrsta domaćih životinja.

 

Svim ovim aktivnostima učenici su poboljšali svoje kompetencije u području poljoprivrede, ali i jezične i kulturno-pedagoške kompetencije. Partneri su dogovorili nastavak suradnje te osigurali prijenos dobrih praksi, a kako je uspostavljeno partnerstvo s drugim školama iz Hrvatske, pozitivni učinci ovog projekta predstavljeni su i drugim lokalnim zajednicama.

 

Broj projekta jest 2014-1-HR01-KA102-000389 a više o njemu potražite ovdje.

 

Kutak za studente

Kutak za mlade