Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Obrtnička škola za osobne usluge - Idemo u Europu (Erasmus+ KA1)

Projekt „Idemo u Europu!“ uspješno se provodi u okviru programa Erasmus+ već petu godinu zaredom. Priliku za stručno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina u specijaliziranim frizerskim i kozmetičkim salonima te foto-studiju u Italiji 2017. godine dobila su 84 učenika Obrtničke škole za osobne usluge Zagreb, zanimanja frizer, pediker, kozmetičar i fotograf. Na veliko zadovoljstvo učenika koji se školuju za fotografe oni su prvi put bili uključeni u projektne aktivnosti u suradnji s partnerom projektnim studijem Immaginario sas, inače priznatim imenom u svijetu fotografije već 40 godina. Projekt je svim sudionicima omogućio stjecanje neprocjenjivih znanja i iskustava koji su snažno obogatili njihov profesionalni život. Naučili su najnovije tehnike rada, upoznali nove proizvode i trendove u struci.

Na stručnoj praksi u salonu Beauty e Relax grupa kozmetičarki upoznala je najnovije proizvode i uređaje koji se koriste u kozmetičkoj struci, a učenici fotografi imali su priliku upoznati novu modernu profesionalnu opremu, raditi u suvremenim programima za obradu fotografija, učiti postavljanje rasvjete te određivanje kakvoće svjetla. Učili su izrađivati vlastiti portfolio, dogovarati posao, kako voditi komunikaciju s klijentima te kako se odijevati za poslovni razgovor. Svaka grupa učenika frizera posjetila je Akademiju u gradu Bresci, grupa pedikera posjetila je odjel podologije u poznatoj bolnici Galeazzi te jedinu talijansku tvornicu profesionalnih proizvoda za nokte i opreme za pedikerske salone KyLua. Za učenice kozmetičarke dogovoren je posjet ekskluzivnoj Akademiji Diego dalla Palma, poznatoj privatnoj školi MBAcademy i tvornici Panestetic. Fotografi su posjetili renomiranu školu John Kaverdash te najveći i najpoznatiji europski muzej fotografije u Torinu.

S obzirom na to da je projekt posebnu pozornost pridavao temi ekologije, grupe su prisustvovale radionicama Energija&Ambijent u muzeju znanosti i tehnologije Leonardo da Vinci, posjetile ekološku platformu Amsa, stambene objekte izgrađene prema najmodernijim standardima te Centar koji je osvojio svjetsku nagradu IPMA za iskoristivost obnovljivih izvora energije.

Završno predstavljanje projekta uz obilježavanje 70 godina škole okupilo je gotovo 1000 uzvanika, a u okviru dolazne mobilnosti svoj su doprinos dali i projektni  partneri koji su na državnom skupu u školi održali stručno usavršavanje na kojem su predstavili aktualne tehnike rada i nove proizvode u frizerskoj i pedikerskoj struci.

 

Broj projekta je 2017-1-HR01-KA102-035182, a više o njemu potražite ovdje, te na Diseminacijskoj platformi.

Srednja škola Čakovec - The Mobility Bridge III (Erasmus+ KA1)

U konzorcijskom projektu 5 strukovnih škola (Srednja škola Čakovec, Srednja škola Prelog, Ekonomska i trgovačka škola, Tehnička škola Čakovec i Graditeljska škola Čakovec) „The Mobility Bridge III“ ukupno 96 učenika više zanimanja (kuhar, konobar, slastičar, turističko-hotelijerski komercijalist, tehničar za mehatroniku, tehničar za računalstvo, strojarsko-računalni tehničar, ekonomist, hotelijersko-turistički tehničar, komercijalist, fizioterapeutski tehničar, medicinska sestra, stolar, vodoinstalater te instalater grijanja i klimatizacije) dobilo je priliku odraditi stručnu praksu u Sloveniji, Francuskoj, Njemačkoj i na Malti. Od ukupnog broja učenika, mobilnost 3 učenika nije bila planirana projektnim prijedlogom, nego im je mobilnost omogućena naknadnim dobrim financijskim planiranjem te je na taj način pružena mogućnost za obavljanjem stručne prakse u inozemstvu većem broju učenika, a uključeno je i nekoliko učenika slabijih socioekonomskih mogućnosti. Osim učeničkih, provedena je i dvotjedna mobilnost 2 nastavnika (područje kuharstva i slastičarstva) te 5-dnevna mobilnost 2 nastavnika iz područja medicine.

 

Učenicima je broj sati odrađenih na stručnoj praksi u inozemstvu priznat kao odrađen u domicilnoj zemlji, za nekolicinu učenika stečenih ishodi učenja potvrđeni su kroz Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, a nastavnicima su sati provedeni na usavršavanju priznati kao stručno usavršavanje i uvršteni u njihov osobni dosje. Sudionici mobilnosti usvojili su nova, kao i unaprijedili postojeća znanja i vještine te dobili mogućnost za povezivanje prethodno usvojenih teorijskih znanja s praktičnim radom.

 

Projekt je ostvario učinak i na tržište rada, točnije na lokalne poslodavce koji su se upoznali s Erasmus+ programom te su neki od njih izrazili želju za uključivanjem i primanjem stranih učenika na praksu u Hrvatskoj. Osim navedenog, poslodavci su se upoznali i s dokumentom Europass mobilnost kojeg planiraju uzeti u obzir prilikom prijava učenika na natječaje za posao. Provedbom projektnih aktivnosti pozitivan učinak ostvaren je i na povećani ugled strukovnih zanimanja i povećani interes učenika za upis strukovnih zanimanja u Međimurskoj županiji, dok neke od konzorcijskih škola bilježe i porast upisanih učenika, nakon konstantnog petogodišnjeg pada.

 

Broj projekta je 2017-1-HR01-KA102-035137, a više o njemu potražite ovdje, te na Diseminacijskoj platformi.

Srednja škola Arboretum Opeka - Znanjem za bolje sutra (Erasmus+ KA1)

Projekt Znanjem za bolje sutra proveden je u sklopu konzorcija 3 strukovne škole (Srednja škola Arboretum Opeka, Srednja škola Petrinja, Srednja gospodarska škola Križevci) iz različitih županija, što je vrlo pohvalan pristup formiranju partnerstva s obzirom na veće mogućnosti koje pruža po pitanju širenja učinka i diseminacije. Provedena je stručna praksa ukupno 71 učenika (poljoprivredni tehničar opći, cvjećar, veterinarski tehničar, kuhar) tijekom koje su usvojili nova, kao i unaprijedili postojeća znanja i vještine. Zbog dobrog financijskog planiranja i upravljanja projektnim proračunom proveden je veći broj mobilnosti u odnosu na odobreno te su tako provedene 2 dodatne mobilnosti učenika. Provedena je i mobilnost nastavnika (u području vinogradarstva, vinarstva, cvjećarstva i povrćarstva) koja je obuhvaćala iznimno konkretne aktivnosti jasno usmjerene na stjecanje novih i povećanje postojećih stručnih znanja nastavnika. Materijali koji su tijekom/nakon mobilnosti razvijeni od strane sudionika mobilnosti koriste se u nastavi. S obzirom na opise suradnje s inozemnim parterima kao i rad na povećanju broja partnerskih organizacija, jasna je usmjerenost na internacionalizaciju, a što je vrlo lijepo opisano i u završnom izvješću - Mobilni učenici i nastavnici nositelji su novih ideja i kontakta te utječu na povećanje međunarodne suradnje, čime nam je omogućena razmjena iskustva te stvaranje okolnosti povoljne za razvoj inovacija.

 

Diseminacijske aktivnosti bile su usmjerene na različite ciljne skupine i vidljivo je prilagođavanje aktivnosti svakoj od skupina na koje je bila usmjerena. Utjecaj tako provedenih aktivnosti vidljiv je i kroz daljnje mogućnosti suradnje nastale nakon provedbe projekta, a koje se odnose na nova lokalna i međunarodna partnerstva. Kvaliteta suradnje s partnerskim organizacijama i učinak projekta vidljiv je i kroz donacije partnera i interes za daljnjom suradnjom. Rezultati projekta predstavljeni su na brojnim događanjima usmjerenim na različite ciljne skupine - posebice se ističu radionice organizirane u sklopu Europskog tjedna vještina u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju koje su vodili sudionici mobilnosti.

 

Broj projekta je 2017-1-HR01-KA102-035207, a više o njemu potražite ovdje, te na Diseminacijskoj platformi.

 

Škola za cestovni promet - Learning E-Mobility (Erasmus+ KA2)

U nastavku projekta iz Programa za cjeloživotno učenje čiji je cilj bio razvoj kompetencija učenika i osoblja pružanjem prilike za praktični rad na stvaranju električnog automobila, a kojim je ujedno aktivirana poveznica između strukovnog obrazovanja i tržišta rada, Škola za cestovni promet provela je trogodišnji projekt pod nazivom Learning E-Mobility. Projekt je proveden u suradnji s partnerima iz strukovnih škola Kouvola Region Vocational College iz Finske i Šolski center Celje iz Slovenije, Energetskim institutom Hrvoje Požar iz Hrvatske, tvrtkama AVANTCAR (Ljubljana, Slovenija), Ducati komponenti (Ludbreg, Hrvatska),  NETEKO (Zabok, Hrvatska),  te ACASA (Barcelona, Španjolska). Cilj projekta bio je usmjeren na povećanje kvalitete podučavanja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju stvaranjem inovativnog obrazovnog modula Elektromobilnost i popratnih alata za učenje.

 

Kroz fazu projekta koja je uključivala trening nastavnika i sudionika iz partnerskih zemalja ostvaren je kvalitetan prijenos prakse između strukovnih škola iz različitih europskih zemalja, a nastavljeno je i jačanje veze strukovnog obrazovanja s tržištem rada i ustanovama koje su stručne u primjeni koncepta e-mobilnosti. Utjecaj na sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja vidljiv je kroz upotrebu rezultata ovog projekta u nekoliko škola u Hrvatskoj, a potencijalna upotreba u narednim godinama mogla bi se i povećati s obzirom na aktualnost teme i interes za ovo područje.

 

Kroz projekt su razvijena 2 intelektualna rezultata, provedeno je 6 diseminacijskih događanja, a u trogodišnjem razdoblju provedeno je usavršavanje i osposobljavanje 86 sudionika kroz 12 različitih aktivnosti. U trenutku podnošenja projektne prijave tehnologija na kojoj se temelji projekt bila je, barem u nacionalnim okvirima koordinatora, znatno manje zastupljena i dostupna no što je to danas, nakon trogodišnjeg razdoblja provedbe, te se u tom smislu projekt može ocijeniti vrlo uspješnim primjerom dobre prakse kojom strukovne škole prate kretanja i trendove u gospodarstvu i razvoju tehnologije te u skladu s njima anticipiraju potrebe na tržištu rada i prilagođavaju i moderniziraju svoje strukovne obrazovne programe kako bi sustav strukovnog obrazovanja mogao uspješno odgovoriti na potrebe tržišta rada i gospodarstva u cjelini.

 

Broj projekta je 2014-1-HR01-KA202-007148, a više o njemu potražite na mrežnoj stranici projekta, te na Diseminacijskoj platformi.

Srednja škola Čakovec - The Mobility Bridge III (Erasmus+ KA1)

U konzorcijskom projektu 5 strukovnih škola (Srednja škola Čakovec, Srednja škola Prelog, Ekonomska i trgovačka škola, Tehnička škola Čakovec i Graditeljska škola Čakovec) „The Mobility Bridge III“ ukupno 96 učenika više zanimanja (kuhar, konobar, slastičar, turističko-hotelijerski komercijalist, tehničar za mehatroniku, tehničar za računalstvo, strojarsko-računalni tehničar, ekonomist, hotelijersko-turistički tehničar, komercijalist, fizioterapeutski tehničar, medicinska sestra, stolar, vodoinstalater te instalater grijanja i klimatizacije) dobilo je priliku odraditi stručnu praksu u Sloveniji, Francuskoj, Njemačkoj i na Malti. Od ukupnog broja učenika, mobilnost 3 učenika nije bila planirana projektnim prijedlogom, nego im je mobilnost omogućena naknadnim dobrim financijskim planiranjem te je na taj način pružena mogućnost za obavljanjem stručne prakse u inozemstvu većem broju učenika, a uključeno je i nekoliko učenika slabijih socioekonomskih mogućnosti. Osim učeničkih, provedena je i dvotjedna mobilnost 2 nastavnika (područje kuharstva i slastičarstva) te 5-dnevna mobilnost 2 nastavnika iz područja medicine.

 

Učenicima je broj sati odrađenih na stručnoj praksi u inozemstvu priznat kao odrađen u domicilnoj zemlji, za nekolicinu učenika stečenih ishodi učenja potvrđeni su kroz Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, a nastavnicima su sati provedeni na usavršavanju priznati kao stručno usavršavanje i uvršteni u njihov osobni dosje. Sudionici mobilnosti usvojili su nova, kao i unaprijedili postojeća znanja i vještine te dobili mogućnost za povezivanje prethodno usvojenih teorijskih znanja s praktičnim radom.

 

Projekt je ostvario učinak i na tržište rada, točnije na lokalne poslodavce koji su se upoznali s Erasmus+ programom te su neki od njih izrazili želju za uključivanjem i primanjem stranih učenika na praksu u Hrvatskoj. Osim navedenog, poslodavci su se upoznali i s dokumentom Europass mobilnost kojeg planiraju uzeti u obzir prilikom prijava učenika na natječaje za posao. Provedbom projektnih aktivnosti pozitivan učinak ostvaren je i na povećani ugled strukovnih zanimanja i povećani interes učenika za upis strukovnih zanimanja u Međimurskoj županiji, dok neke od konzorcijskih škola bilježe i porast upisanih učenika, nakon konstantnog petogodišnjeg pada.

 

Broj projekta je 2017-1-HR01-KA102-035137, a više o njemu potražite ovdje, te na Diseminacijskoj platformi.

Srednja škola Arboretum Opeka - Znanjem za bolje sutra (Erasmus+ KA1)

Projekt Znanjem za bolje sutra proveden je u sklopu konzorcija 3 strukovne škole (Srednja škola Arboretum Opeka, Srednja škola Petrinja, Srednja gospodarska škola Križevci) iz različitih županija, što je vrlo pohvalan pristup formiranju partnerstva s obzirom na veće mogućnosti koje pruža po pitanju širenja učinka i diseminacije. Provedena je stručna praksa ukupno 71 učenika (poljoprivredni tehničar opći, cvjećar, veterinarski tehničar, kuhar) tijekom koje su usvojili nova, kao i unaprijedili postojeća znanja i vještine. Zbog dobrog financijskog planiranja i upravljanja projektnim proračunom proveden je veći broj mobilnosti u odnosu na odobreno te su tako provedene 2 dodatne mobilnosti učenika. Provedena je i mobilnost nastavnika (u području vinogradarstva, vinarstva, cvjećarstva i povrćarstva) koja je obuhvaćala iznimno konkretne aktivnosti jasno usmjerene na stjecanje novih i povećanje postojećih stručnih znanja nastavnika. Materijali koji su tijekom/nakon mobilnosti razvijeni od strane sudionika mobilnosti koriste se u nastavi. S obzirom na opise suradnje s inozemnim parterima kao i rad na povećanju broja partnerskih organizacija, jasna je usmjerenost na internacionalizaciju, a što je vrlo lijepo opisano i u završnom izvješću - Mobilni učenici i nastavnici nositelji su novih ideja i kontakta te utječu na povećanje međunarodne suradnje, čime nam je omogućena razmjena iskustva te stvaranje okolnosti povoljne za razvoj inovacija.

 

Diseminacijske aktivnosti bile su usmjerene na različite ciljne skupine i vidljivo je prilagođavanje aktivnosti svakoj od skupina na koje je bila usmjerena. Utjecaj tako provedenih aktivnosti vidljiv je i kroz daljnje mogućnosti suradnje nastale nakon provedbe projekta, a koje se odnose na nova lokalna i međunarodna partnerstva. Kvaliteta suradnje s partnerskim organizacijama i učinak projekta vidljiv je i kroz donacije partnera i interes za daljnjom suradnjom. Rezultati projekta predstavljeni su na brojnim događanjima usmjerenim na različite ciljne skupine - posebice se ističu radionice organizirane u sklopu Europskog tjedna vještina u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju koje su vodili sudionici mobilnosti.

 

Broj projekta je 2017-1-HR01-KA102-035207, a više o njemu potražite ovdje, te na Diseminacijskoj platformi.

 

Škola za cestovni promet - Learning E-Mobility (Erasmus+ KA2)

U nastavku projekta iz Programa za cjeloživotno učenje čiji je cilj bio razvoj kompetencija učenika i osoblja pružanjem prilike za praktični rad na stvaranju električnog automobila, a kojim je ujedno aktivirana poveznica između strukovnog obrazovanja i tržišta rada, Škola za cestovni promet provela je trogodišnji projekt pod nazivom Learning E-Mobility. Projekt je proveden u suradnji s partnerima iz strukovnih škola Kouvola Region Vocational College iz Finske i Šolski center Celje iz Slovenije, Energetskim institutom Hrvoje Požar iz Hrvatske, tvrtkama AVANTCAR (Ljubljana, Slovenija), Ducati komponenti (Ludbreg, Hrvatska),  NETEKO (Zabok, Hrvatska),  te ACASA (Barcelona, Španjolska). Cilj projekta bio je usmjeren na povećanje kvalitete podučavanja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju stvaranjem inovativnog obrazovnog modula Elektromobilnost i popratnih alata za učenje.

 

Kroz fazu projekta koja je uključivala trening nastavnika i sudionika iz partnerskih zemalja ostvaren je kvalitetan prijenos prakse između strukovnih škola iz različitih europskih zemalja, a nastavljeno je i jačanje veze strukovnog obrazovanja s tržištem rada i ustanovama koje su stručne u primjeni koncepta e-mobilnosti. Utjecaj na sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja vidljiv je kroz upotrebu rezultata ovog projekta u nekoliko škola u Hrvatskoj, a potencijalna upotreba u narednim godinama mogla bi se i povećati s obzirom na aktualnost teme i interes za ovo područje.

 

Kroz projekt su razvijena 2 intelektualna rezultata, provedeno je 6 diseminacijskih događanja, a u trogodišnjem razdoblju provedeno je usavršavanje i osposobljavanje 86 sudionika kroz 12 različitih aktivnosti. U trenutku podnošenja projektne prijave tehnologija na kojoj se temelji projekt bila je, barem u nacionalnim okvirima koordinatora, znatno manje zastupljena i dostupna no što je to danas, nakon trogodišnjeg razdoblja provedbe, te se u tom smislu projekt može ocijeniti vrlo uspješnim primjerom dobre prakse kojom strukovne škole prate kretanja i trendove u gospodarstvu i razvoju tehnologije te u skladu s njima anticipiraju potrebe na tržištu rada i prilagođavaju i moderniziraju svoje strukovne obrazovne programe kako bi sustav strukovnog obrazovanja mogao uspješno odgovoriti na potrebe tržišta rada i gospodarstva u cjelini.

 

Broj projekta je 2014-1-HR01-KA202-007148, a više o njemu potražite na mrežnoj stranici projekta, te na Diseminacijskoj platformi.

Kutak za studente

Kutak za mlade