Pravo na pristup informacijama

Zakonska osnova

Cjeloviti tekst Zakona o pravu na pristup informacijama možete pronaći na poveznici u nastavku. 

 

Zakon o pravu na pristup informacijama

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Agenciji za mobilnost i programe EU (u daljnjem tekstu: Agencija).


Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama. U slučaju da se obrazac ne koristi, poželjno je naznačiti kako je riječ o zahtjevu na pravo na pristup informacijama.

 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije imenovala je Ivana Katavića službenikom za informiranje. Službenik za informiranje zadužen je za zaprimanje i rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama te ostale poslove sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.


Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

 

  • pisanim putem, uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“ na adresu: Agencija za mobilnost i programe EU, Frankopanska 26, 10 000 Zagreb,
  • elektroničkom poštom na adresu: pristup.informacijama@mobilnost.hr; s naslovom elektroničke pošte: Zahtjev za pristup informacijama
  • na broj telefaksa: 01/ 5005 – 699, uz naznaku Zahtjev za pristup informacijama
  • donijeti osobno u pisarnicu Agencije radnim danom od 9:00 do 16:00 sati,


Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.


Pisani zahtjev sadrži:

 

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • traženu informaciju (podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije),
  • ime i prezime, adresu fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Zahtjevi

Zahtjeve za pristup informacijama možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Kutak za studente

Kutak za mlade