Žalbe

Žalbe prijavitelja i korisnika programa Erasmus+

Prijavitelji i korisnici u okviru programa Erasmus+ imaju pravo uložiti prigovor na odluke Agencije za mobilnost i programe EU (primjerice, na Odluku o dodjeli financijske potpore, konačni iznos financijske potpore, zaustavljanje isplate, na iznos povrata sredstava, zaključke izvršenih primarnih kontrola i sl.).

 

Žalba se podnosi pismenim putem, preporučenom poštom na adresu Agencije za mobilnost i programe EU, Frankopanska 26, 10000 Zagreb. Žalbu može podnijeti isključivo zakonski predstavnik prijavitelja.

 

Žalba mora sadržavati sljedeće sastojke: naziv (ime) žalitelja, naznaku akta protiv kojeg se žalba podnosi, obrazloženje žalbe i potpis ovlaštene osobe.

 

Rok za žalbu jest 30 dana od donošenja odluke na koju se žalba podnosi. Svaka žalba koju je izjavila neovlaštena osoba, ne sadržava sve navedene sastojke ili je dostavljena izvan roka bit će odbačena.

Kutak za studente

Kutak za mlade