Osposobljavanje osoba koje rade s mladima

Mogućnosti za osobe koje rade s mladima

Ovom se aktivnošću podupire stručno osposobljavanje osoba koje rade s mladima i jačanje kapaciteta organizacija.

 

Organizacije aktivne u radu s mladima mogu provoditi projekte kao što su međunarodni seminari, osposobljavanja, događanja za uspostavljanje kontakta sa sličnim organizacijama iz drugih država, studijski posjeti ili razdoblja promatranja rada u organizacijama u inozemstvu aktivnima u području mladih.

 

Više o uvjetima prijave ovakvih projekata pročitajte u Vodiču kroz program Erasmus+.