Strukturirani dijalog

Strukturirani dijalog

  

Kroz strukturirani dijalog se tijela javne vlasti, uključujući institucije Europske unije, savjetuju s mladim ljudima o određenim temama koje su od velike važnosti za populaciju mladih diljem Europe. Cilj je osigurati da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama za mlade kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života i unaprijedio položaj mladih u određenom području. Do sada je provedeno pet 18-mjesečnih ciklusa strukturiranog dijaloga na teme zapošljavanja mladih, sudjelovanja mladih u demokratskom životu, socijalne inkluzije, društvene uključenosti mladih i vještina i znanja koje su mladima potrebne da bi mogli biti punopravni građani modernog europskog društva.

 

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju strukturirani dijalog s mladima počeo se provoditi i kod nas, a za njegovu provedbu zadužena je Nacionalna radna skupina za strukturirani dijalog s mladima. Članovi Nacionalne skupine su predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Agencije za mobilnost i programe EU, predstavnici istraživačke zajednice, raznih relevantnih tijela državne uprave te udruga mladih i za mlade. Trenutno je u tijeku 6. ciklus strukturiranog dijaloga, koji je započeo u srpnju 2017. godine i traje do prosinca 2018. godine, pod predsjedanjem Estonije, Bugarske i Austrije. Tema ovog ciklusa je "Youth in Europe: What's next?", a fokus je na oblikovanju nove EU strategije za mlade, a hodogram je prikazan na infografici. U sklopu konferencije mladih koja se tijekom 6 ciklusa održala za predsjedavanja Bugarske, razvijeni su i Ciljevi za mlade, koji predstavljaju okvir za oblikovanje politika za mlade na različitim razinama u nadolazećem periodu.

 

 

 

Najvažniji dio strukturiranog dijaloga je provođenje konzultacija u suradnji s mladima. Takve konzultacije služe kao forum za promišljanje o prioritetima, provedbi i vrednovanju europskih i nacionalnih politika za mlade. Osim konzultacija koje se provode putem interneta, brojne organizacije mladih organiziraju različite aktivnosti kako bi što veći broj mladih mogao iznijeti svoje mišljenje i preporuke na smislen i zabavan način te kako bi se omogućilo da se glas mladih čuje i da njihove ideje i preporuke budu uvažene.

 

Nacionalna radna skupina pokrenula je internetsku stranicu eupita.eu i Facebook stranicu Tko te pita? EU pita na kojima možete pratiti tijek strukturiranog dijaloga.