Opće obrazovanje

Opće obrazovanje u Republici Hrvatskoj

Opće obrazovanje u Republici Hrvatskoj uključuje:

 

◦ predškolski odgoj

◦ osnovno obrazovanje

◦ srednje obrazovanje.

 

Predškolski odgoj u Republici Hrvatskoj obuhvaća odgoj, naobrazbu i skrb o djeci predškolske dobi, a ostvaruje se programima odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od šest mjeseci do polaska u školu.

 

Osmogodišnje osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj obvezno je i besplatno za svu djecu u dobi od šeste do petnaeste godine.

 

Srednjoškolskim obrazovanjem se svakome pod jednakim uvjetima i prema njegovim sposobnostima nakon završetka osnovnog školovanja omogućuje stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.

 

Više na poveznici.

Opće obrazovanje u sklopu programa Erasmus+

Više o mogućnostima za opće obrazovanje u sklopu programa Erasmus+ možete naći na sljedećoj poveznici.