Suradnja među školama

Mogućnosti za suradnju

Programom Erasmus+, u okviru Ključne aktivnosti 2, pružaju se mogućnosti za razvoj strateških partnerstava sa vrtićima, školama i organizacijama u cijeloj Europi radi poboljšanja standarda i kvalitete odgoja, poučavanja i učenja.

 

Strateškim partnerstvima se omogućuje suradnja na pitanjima od zajedničkog interesa u razdoblju od dvije do tri godine s ciljem uvođenja inovativnih praksa i/ili sudjelovanja u novim oblicima suradnje s partnerima iz različitih područja.

 

Strateška partnerstva mogu uključivati: 

 

  • zajedničke projekte koji se odnose na pitanja od zajedničkog interesa i relevantnosti s mogućnošću međusektorske suradnje radi poboljšanja poučavanja i učenja,
  • partnerstva između lokalnih i regionalnih vlasti, škola i drugih organizacija kojima se uspostavljaju međunarodne veze i školskoj se problematici daje veći značaj u lokalnoj upravi,
  • školska partnerstva u vezi s pitanjima od zajedničkog interesa s mogućnostima razmjena odgajatelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i učenika.

 

Tko može sudjelovati
U aktivnostima strateških partnerstava mogu sudjelovati:
 
  • škole (od predškolske do srednjoškolske razine),
  • lokalne i regionalne institucije nadležne za školsko obrazovanje,
  • sve organizacije aktivne u području školskog obrazovanja (neke aktivnosti namijenjene su samo školama i lokalnim ili regionalnim vlastima).
  • Institucije koje podnose prijavu moraju biti iz zemalja obuhvaćenih programom.

Kutak za studente

Kutak za mlade