Programi, mreže, inicijative u području obrazovanja i osposobljavanja

Erasmus+

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Na razini Europske unije za provedbu Erasmusa+ izdvojeno je oko 14,7 milijardi eura. Programski proračun RH u 2014. godini iznosio je više od 13 milijuna eura te se očekuje da će programska sredstva postupno rasti u sljedećim godinama.

 

Više informacija o programu Erasmus+ potražite ovdje.

eTwinning

Internetski portal eTwinning namijenjen je međunarodnoj suradnji i usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja vrtića, osnovnih i srednjih škola. Suradnja se ostvaruje zajedničkim radom na virtualnim projektima te sudjelovanjem na virtualnim i fizičkim programima usavršavanja kao što su radionice, seminari i konferencije.

Euroguidance

Euroguidance Hrvatska dio je europske mreže nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Glavni su ciljevi mreže promicanje europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju te pružanje informacija o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju i mobilnosti.

Europass

Europass centar Hrvatska provodi istoimenu inicijativu. Riječ je o portfelju koji se sastoji od pet dokumenata čiji je glavni cilj predstaviti stečene vještine i kvalifikacije na jasan, pouzdan i usporediv način ujednačen u cijeloj Europi: Europass životopis, Europass jezična putovnica, Europass mobilnost, Europass dopunska isprava o studiju i Europass prilog svjedodžbi.

Europska oznaka jezika

Europska oznaka jezika priznanje je koje potiče inicijative u području učenja i podučavanja jezika, promiče i potiče uvođenje novih praksi te nagrađuje nove tehnike podučavanja jezika.

 

Radna skupina stručnjaka za ECVET

Radna skupina stručnjaka za ECVET promiče razvoj i primjenu Europskoga kreditnog sustava u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. ECVET je novi europski instrument namijenjen promidžbi međusobnog povjerenja i mobilnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Bilateralni program akademske mobilnosti

Bilateralni program akademske mobilnosti jest program stipendiranja državljana Republike Hrvatske i stranih državljana temeljem međunarodnih bilateralnih ugovora i programa suradnje koje je Republika Hrvatska sklopila sa zemljama partnerima u inozemstvu.

CEEPUS

CEEPUS, Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije, regionalni je program mobilnosti u visokom obrazovanju. Osnovni  je cilj programa promicanje međunarodne suradnje visokih učilišta i poticanje mobilnosti dionika visokog obrazovanja. U sklopu CEEPUS-a moguće je provesti određeno razdoblje studija ili predavati u jednoj od zemalja potpisnica ugovora CEEPUS-a.

Mreža Eurydice

Eurydice je europska mreža namijenjena razmjeni i pružanju relevantnih podataka o obrazovnim sustavima i politikama u 38 zemalja, čime pruža podršku europskoj suradnji u području cjeloživotnog učenja i obrazovanja. Mreža Eurydice objavljuje informacije o obrazovnim sustavima i politikama, opise nacionalnih obrazovnih sustava, tematske komparativne studije, pokazatelje i drugu statistiku u području obrazovanja.

Kutak za studente

Kutak za mlade