Erasmus+: Suradnja s partnerskim državama

Projekti jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju

Visoka učilišta mogu sudjelovati u zajedničkim projektima jačanja kapaciteta koje pokreće i kojima upravlja konzorcij visokih učilišta iz država sudionica u programu Erasmus+ s jedne strane i visokih učilišta iz određenih dijelova svijeta s druge strane, uključujući:

 

  • zemlje u susjedstvu EU-a
  • Rusiju
  • zemlje zapadnog Balkana
  • Latinsku Ameriku
  • Aziju
  • afričke, karipske i pacifičke države.


Projekti jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju mogu biti:

 

  • zajednički projekti: njima se pomaže visokim učilištima iz partnerskih zemalja da razviju, moderniziraju i prošire nove kurikulume, nastavne metode ili materijale, kao i da ojačaju osiguravanje kvalitete i upravljanje visokim učilištima.
  • strukturni projekti: za razvoj i reformu visokih učilišta i sustava visokog obrazovanja u partnerskim zemljama; za poboljšanje njihove kvalitete i relevantnosti, promicanje regionalne suradnje i poboljšanje konvergencije.

 

U partnerskim zemljama koje graniče s EU-om, projekti jačanja kapaciteta moći će uključivati i komponentu mobilnosti namijenjenu studentima i osoblju iz visokih učilišta uključenih u projekt.

 

Ustanove iz svih navedenih regija mogu podnijeti prijedlog projekta jačanja kapaciteta u okviru poziva na dostavu prijedloga za program Erasmus+. U projekte će morati biti uključena najmanje tri sveučilišta iz triju različitih država sudionica u programu i po dva sveučilišta iz uključene partnerske zemlje.

Koja je svrha projekata jačanja kapaciteta

Projektima jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju mogu se poboljšati vještine, modernizirati sustavi i visoka učilišta te stvoriti bolja partnerstva među obrazovnim sustavima u EU-u i diljem svijeta.

Tko može sudjelovati

Mogu se prijaviti visoka učilišta u državama sudionicama u programu i prihvatljivim partnerskim zemljama.

Informacije i podaci za kontakt

Za više informacija o projektima jačanja kapaciteta obratite se Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu.

 

 

Ostale mogućnosti suradnje s partnerskim zemljama
Ostale mogućnosti suradnje s partnerskim zemljama uključuju:
 

- mobilnost studenata između programskih i partnerskih država

- mobilnost osoblja između programskih i partnerskih država

- Erasmus Mundus združene diplomske studije

- aktivnosti Jean Monnet 

- združene doktorske studije i ostale mogućnosti za istraživače.

 

Partnerske države izvan EU-a također mogu sudjelovati u aktivnostima većinski usmjerenima na ustanove iz programskih država, pod uvjetom da u projekt donose specifičnu dodanu vrijednost:

 

Strateška partnerstva

- Udruživanja znanja 

Kutak za studente

Kutak za mlade