Stručna praksa

Mogućnosti za stručnu praksu

Studenti na stručnoj praksi mogu provesti 2 do 12 mjeseci u inozemstvu. Jedan student može primiti stipendije za studiranje ili stručnu praksu u inozemstvu u ukupnom trajanju od najviše 12 mjeseci po ciklusu studija.

 

Studenti moraju biti upisani u studijski program u ustanovi visokog obrazovanja nakon kojeg se stječe međunarodno priznata diploma ili druga priznata kvalifikacija tercijarne razine (do razine doktorata, uključujući doktorat). Ustanova visokog obrazovanja koju student pohađa na pravedan i transparentan način odabire studente za program Erasmus.

 

Mjesto odrađivanja stručne prakse - organizacije primateljice - su javne ili privatne organizacije koje su aktivne na tržištu rada.

Organizacija stručne prakse

Prije odlaska studentu se u okviru programa Erasmus+ dodjeljuje sljedeće:

 

- ugovor o dodjeli stipendije koji obuhvaća razdoblje mobilnosti, a potpisuju ga i student i ustanova pošiljateljica

- „Ugovor o studiju” kojim se utvrđuje specifičan program stručne prakse, a odobravaju ga student, ustanova pošiljateljica i poduzeće primatelj

 „Studentsku povelju Erasmus+” u kojoj su navedena studentova prava i obveze tijekom boravka u inozemstvu radi osposobljavanja/stjecanja radnog iskustva.

 

Na kraju razdoblja provedenog u inozemstvu moraju se ispuniti sljedeći uvjeti:

 

- Ako je stručna praksa integralni dio nastavnog plana, ustanova pošiljateljica mora na akademskoj razini u potpunosti priznati razdoblje provedeno u inozemstvu u okviru ECTS bodova ili ekvivalentnog sustava. Priznavanje se vrši na temelju Ugovora o studiju koji sve strane odobravaju prije početka mobilnosti.

- Ako stručna praksa nije dio studentova nastavnog plana, ustanova pošiljateljica priznaje tu praksu barem zabilježbom u Dopunskoj ispravi o studiju, a ako je student nedavno diplomirao dobiva potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi.

Financijska potpora

Studentima se može dodijeliti stipendija EU-a u okviru programa Erasmus+ radi pokrivanja troškova putovanja i boravka tijekom obavljanja stručne prakse u inozemstvu.

 

Tijekom obavljanja stručne prakse u inozemstvu student bi i dalje trebao dobivati tekuću nacionalnu stipendiju ili kredit.

Prijava

Zainteresirani studenti trebali bi se prijaviti u Uredu za međunarodnu suradnju i/ili Uredu za Erasmus+ u ustanovi pošiljateljici. U uredu će dobiti informacije o mogućnostima odrađivanja stručne prakse u inozemstvu te načinima prijave za stipendiju EU-a u okviru programa Erasmus+.

 

Također, moguće je posjetiti i neke od niže navedenih portala koji mogu pomoći u pronalaženju stručne prakse u inozemstvu ili pak omogućiti poduzećima iskaz svojeg interesa za primanje stranih studenata:

 

ErasmusIntern.org (www.erasmusintern.org)

LEO-NET (www.leo-net.org)

Globalplacement (www.globalplacement.com)

EU-Move (www.eumoveabroad.eu)

Praxis (www.praxisnetwork.eu)

Najčešća pitanja

Studenti koji imaju daljnjih pitanja o sudjelovanju u programu Erasmus+ trebali bi pogledati odjeljak s najčešćim pitanjimapdf(276 kB) Odaberi prijevod prethodne poveznice prije no što kontaktiraju svoju ustanovu, nacionalnu agenciju za Erasmus+ ili svoj nacionalni ured.

Kutak za studente

Kutak za mlade