Udruživanja znanja

Što je aktivnost Udruživanja znanja

Kroz aktivnost Udruživanja znanja ostvaruje se povezivanje obrazovanja, istraživanja i inovacija, čime visoko obrazovanje utječe na zapošljavanje, napredak i svoju međunarodnu privlačnost.

 

Povezivanjem obrazovanja, istraživanja i inovacija - stvaranjem „trokuta znanja” - potiče se razvoj poduzetničkih, kreativnih i inovativnih vještina u svim disciplinama, a interaktivnijim okruženjem za učenje i pojačanom razmjenom znanja promiče se inovacija se u visokom obrazovanju.

Ciljevi Udruživanja znanja

Svrha je Udruživanja znanja jačanje inovacijskih kapaciteta Europe poticanjem inovacija u visokom obrazovanju, putem uravnotežene dvosmjerne razmjene znanja s poduzećima te u širem socioekonomskom okruženju. Udruživanjima znanja također se provodi usklađen i sveobuhvatan skup aktivnosti međusobno povezanih transnacionalnim strukturiranim partnerstvima koja uključuju najmanje šest organizacija iz najmanje tri programske zemlje, među kojima su najmanje dva visoka učilišta i najmanje dva poduzeća.

 

Udruživanjima znanja će se:

 

- razviti nove, inovativne i multidisciplinarne pristupe podučavanju i učenju,

- poticati poduzetništvo i poduzetničke vještine studenata, akademskog osoblja i osoblja iz poduzeća,

- olakšati razmjena, protok i stvaranje znanja.

Tko može sudjelovati

Organizacija sudionica može biti bilo koja javna ili privatna organizacija osnovana u zemlji sudionici u programu. Organizacije iz partnerskih zemalja mogu sudjelovati u projektu kao partneri (ali ne kao podnositelji zahtjeva – koordinatori), pod uvjetom da njihovo sudjelovanje bitno doprinosi projektu.

 

Visoka učilišta osnovana u državi sudionici u programu moraju biti nositelji valjane Povelje Erasmus za visoko obrazovanje (ECHE). ECHE nije potrebna visokim učilištima sudionicima u partnerskim zemljama, ali ona moraju prihvatiti načela povelje ECHE.

Trajanje projekta

Projekt bi trebao trajati najmanje dvije, a najviše tri godine.

Kako sudjelovati

Kandidati se prijavljuju na temelju godišnjih poziva na podnošenje prijedloga. Prijave se podnose Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne djelatnosti i kulturu (EACEA).

 

Više informacija o natječajnoj dokumentaciji za sudjelovanje u aktivnosti Udruživanja znanja potražite ovdje.

Videozapis

Pogledajte videozapis koji prenosi iskustvo Wendy Broers, više predavačice na Sveučilištu primijenjenih znanosti ZUYD u Nizozemskoj, o savezima znanja sklopljenim među poduzećima i visokim učilištima s ciljem poticanja inovacije.

 

Kutak za studente

Kutak za mlade