TCA detaljnije

Tko financira sudjelovanje

U većini slučajeva agencija organizator financira troškove hrane i smještaja u potpunosti, a Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancira putne troškove, i to prema sljedećim pravilima:

 

  • Za nacionalne aktivnosti - ako ukupni trošak puta u slučaju korištenja javnog prijevoza iznosi manje od 100 kuna, korisnik je dužan pokriti trošak u potpunosti. Ako je iznos veći, pokriva se 80 posto troškova.
  • Za međunarodne aktivnosti - Agencija će refundirati ukupni trošak puta umanjen za 450 kuna.
Nakon odabira

Nakon što budete obaviješteni da ste odabrani kao kandidat, potvrdite svoje sudjelovanje Agenciji za mobilnost i programe EU na sljedeću e-mail adresu: mladi_tca@mobilnost.hr.

Refundacija putnih troškova

Osim u iznimnim situacijama, refundacija se vrši na žiroračun organizacije koju sudionik predstavlja, i to po povratku s aktivnosti. Sudionici su nakon povratka u roku od 15 dana dužni AMPEU-u poslati izvještaj o aktivnosti na kojoj su prisustvovali, zajedno sa svim kartama i računima, i to prema zadanim obrascima koje će dobiti od agencije.

Kutak za studente

Kutak za mlade