Strukturirani dijalog

Strukturirani dijalog

Kroz strukturirani dijalog tijela javne vlasti, uključujući institucije Europske unije, savjetuju se s mladim ljudima o određenim temama koje su od velike važnosti za populaciju mladih diljem Europe. Cilj je osigurati da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama za mlade kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života i unaprijedio položaj mladih u određenom području. Do sada su provedena tri 18-mjesečna ciklusa strukturiranog dijaloga na teme zapošljavanja mladih, sudjelovanja mladih u demokratskom životu i društvene uključenosti mladih.

 

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju strukturirani dijalog s mladima počeo se provoditi i kod nas, a za njegovu provedbu zadužena je Nacionalna radna skupina za strukturirani dijalog s mladima. Članovi Nacionalne skupine su predstavnici Ministarstva socijalne politike i mladih, Agencije za mobilnost i programe EU, Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj i Mreže mladih Hrvatske. Trenutno je u tijeku 5. ciklus strukturiranog dijaloga, koji je započeo u siječnju 2016. godine i traje do srpnja 2017. godine, pod predsjedanjem Nizozemske, Slovačke i Malte. Tema ovog ciklusa je "Omogućimo svim mladim ljudima da sudjeluju u raznolikoj, povezanoj i uključivoj Europi. Spremni za život, spremni za društvo!", a fokus je na životnim vještinama koje su danas mladima potrebne da bi se mogli uspješno suočiti s izazovima modernog, europskog društva.

 

Najvažniji dio strukturiranog dijaloga je provođenje konzultacija u suradnji s mladima. Takve konzultacije služe kao forum za promišljanje o prioritetima, provedbi i vrednovanju europskih i nacionalnih politika za mlade. Osim konzultacija koje se provode putem interneta na ovoj stranici, brojne organizacije mladih organiziraju različite aktivnosti kako bi što veći broj mladih mogao iznijeti svoje mišljenje i preporuke na smislen i zabavan način te kako bi se omogućilo da se glas mladih čuje i da njihove ideje i preporuke budu uvažene.

 

Nacionalna radna skupina pokrenula je internetsku stranicu na kojoj objavljuje upitnike vezane uz provedbu konzultacija s mladima i donositeljima odluka, na kojoj se može naći i više informacija o aktualnom ciklusu strukturiranog dijaloga.

Kutak za studente

Kutak za mlade