Youthpass

NAGRADNI NATJEČAJ

 

Povodom desetog rođendana Youthpass te nagrađuje!

 

Youthpass koji si dobio sudjelovanjem u projektima Erasmus+ pomogao ti je kod razgovora za posao ili kod upisa na fakultet? Možda si zbog njega napredovao u poslu jer si usavršio određena znanja i vještine?

 

Podijeli svoju priču s nama i osvoji vrijedne nagrade!

 

Opis natječaja

 

Pravilnik natječaja

 

Obrazac za suglasnost roditelja/skrbnika maloljetnih sudionika

 

Odluka o odabiru

 

Objavljujemo najljepše priče pristigle po natječaju:

 

Petra Vukas, Hrvatska

Berina Verlašević, Bosna i Hercegovina

Sara Dos Santos Matzinger, Portugal

Alessandra Morciano, Italija

Lucia Di Grassi, Italija

Nastja Logar, Slovenija (fotografije)

Roberto Rosandić, Hrvatska

Regina, Hrvatska

Sara Colombo, Italija

 

 

 

Pobjednica nagradnog natječaja Petra Vukas sudjelovala je i na  festivalu održanom 14.-15. lipnja 2018. godine u Briselu gdje je govorila o svom iskustvu s Youthpassom.

 

Festival je okupio oko 250 stručnjaka, kreatora politike i korisnika iz sustava zapošljavanja, socijalnog partnerstva, obrazovanja odraslih, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, mladih, visokog obrazovanja i druge dionike kako bi predstavio politike i prakse, raspravljao o oblicima vrednovanja neformalnog i informalnog učenje u Europi te očekivanjima u budućnosti.

 

Više o festivalu i sudjelovanju naše Petre pogledajte ovdje.

 

ŠTO JE YOUTHPASS?

 

YOUTHPASS je alat Europske komisije za planiranje, praćenje, vrednovanje i priznavanje rezultata neformalnog učenja svih sudionika u projektima programa Erasmus+: Mladi na djelu. Cilj mu je osvijestiti i potvrditi rezultate neformalnog učenja, pridonijeti priznavanju rada osoba koje rade s mladima i povećati zapošljivost osoba koje rade s mladima kao i samih mladih osoba. Youthpass potvrda razlikuje se od većine diploma i priznanja koje mladi primaju kao potvrdu za stečena znanja i vještine tijekom formalnog obrazovanja. Youthpass je istodobno potvrda i proces  samoosvještavanja rezultata učenja, jer o stečenim znanjima i vještinama promišlja sam sudionik. Nakon provedenih aktivnosti sudionik sam ocjenjuje svoje aktivno sudjelovanje u projektu te opisuje nova znanja koja je tom prilikom stekao.

 

Detaljnije informacije o Youthpass alatu kao i dodatne materijale za implementaciju Youthpassa u Vaš projekt možete pronaći u Youthpass vodiču.

OSAM KLJUČNIH KOMPETENCIJA

Stečena znanja i vještine sudionik utvrđuje i opisuje koristeći se okvirom od osam ključnih kompetencija: 

 

 

KOMUNIKACIJA NA MATERINSKOM JEZIKU

 

Ova kompetencija obuhvaća vještine izražavanja i tumačenja izričaja, osjećaja, činjenica i mišljenja u usmenom i pisanom obliku (slušanje, govor, čitanje i pisanje) kao i jezične interakcije na materinskom jeziku sudionika.

 

 

  

 

KOMUNIKACIJA NA STRANIM JEZICIMA

 

Ova kompetencija obuhvaća vještine izražavanje mišljenja, osjećaja i činjenica kao i jačanje interkulturalnog razumijevanja te samopouzdanja u komunikaciju na stranom jeziku. Sve navedeno odvija se kroz četiri dimenzije (slušanje, govor, čitanje i pisanje) i vezano je uz različite jezike, a prema društvenoj i kulturnoj pozadini pojedinca, okolini, potrebama i/ili interesima.

 

 

MATEMATIČKE KOMPETENCIJE

I OSNOVNE KOMPETENCIJE U PODRUČJU ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

 

Matematičke kompetencije su vještine razvoja i primjene matematičkog razmišljanja s ciljem rješavanja niza problema u svakodnevnim situacijama. Kompetencije u području znanosti odnose se na vještine i spremnost korištenja korpusa znanja i metodologije iz prirodnih područja sa svrhom donošenja zaključaka na temelju izvedenih dokaza. Kompetencije u području tehnologije obuhvaćaju primjenu znanja i metodologije s ciljem odgovora na ljudske želje ili potrebe

 

  

 

DIGITALNE KOMPETENCIJE

 

Digitalne kompetencije uključuju samostalno korištenje Informacijske i društvene tehnologije (IST) za rad, slobodno vrijeme i komunikaciju. Osnovne vještine - uporaba računala za pronalaženje, procjenu, pohranjivanje, produciranje, prezentiranje i razmjenu informacija te komuniciranje i sudjelovanje na društvenim mrežama putem interneta.

 

 

 

UČITI KAKO UČITI

 

Kompetencija koja nudi mogućnost nastavka i ustrajnosti u učenju, organiziranje vlastitoga učenja, uključujući učinkovito upravljanje vremenom i informacijama, pojedinačno ili u grupi. Ova kompetencija uključuje svijest o procesu i potrebama učenja, prepoznavanju raspoloživih mogućnosti i sposobnosti u svladavanju prepreka kako bi učenje bilo što uspješnije.

 

 

 

SOCIJALNE I GRAĐANSKE KOMPETENCIJE

 

Socijalne kompetencije uključuju osobne, međuljudske i interkulturalne kompetencije kao i sve oblike ponašanja koje osposobljavaju pojedinca da sudjeluje na učinkovit i konstruktivan način u društvenom i poslovnom životu u sve raznolikijim društvima kao i sposobnost za rješavanje sukoba. Građanske kompetencije osposobljavaju pojedinca za sudjelovanje u građanskom životu temeljem znanja o društvenim i političkim konceptima i strukturama te posvećenosti aktivnom i demokratskom sudjelovanju.

 

 

 

OSJEĆAJ ZA INICIJATIVU I PODUZETNIŠTVO

 

Ova kompetencija odnosi se na sposobnost pojedinca da ideje pretvori u djela. To uključuje kreativnost, inovativnost i preuzimanje rizika, kao i sposobnost planiranja i upravljanja projektima radi postizanja odličnih rezultata.

 

  

 

KULTURNA OSVIJEŠTENOST I IZRAŽAVANJE

 

Ova kompetencija odnosi se na osvještavanje važnosti i uvažavanje kreativnog izražavanja različitih ideja, iskustava i osjećaja putem raznih medija, glazbe, scenske umjetnosti, književnosti i likovne umjetnosti.

 

 

 

ZA KOJE AKTIVNOSTI TE NA KOJIM JEZICIMA JE DOSTUPAN YOUTHPASS?

Youthpass potvrde za sudjelovanje u programu Erasmus+: Mladi na djelu trenutno su dostupne za sljedeće aktivnosti:

 

Youthpass za KA1 - Razmjene mladih

Youthpass za KA1 - Europsku volontersku službu

Youthpass za KA1 - Mobilnost osoba koje rade s mladima

Youthpass za Aktivnosti transnacionalne suradnje

Youthpass za KA3 - Strukturirani Dijalog

 

Youthpass mrežni alati dostupni su na 29 europskih jezika. Željeni jezik mrežne stranice Youthpassa možete odabrati u padajućerm izborniku u gornjem lijevom kutu ekrana.

 

Youthpass potvrdu za jednog sudionika moguće je izraditi na više službenih jezika slijedeći korake izrade na tom jeziku. Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da je Youthpass potvrde za sudionike u projektima programa Erasmus+: Mladi na djelu, ključnih aktivnosti KA1 i KA3 te za sudjelovanje na TCA aktivnostima u području mladih od sada moguće izraditi i na hrvatskom jeziku!

 

 

 

 

KAKO IZRADITI YOUTHPASS POTVRDU?  

Proces izrade Youthpass potvrde vrlo je jednostavan i oduzet će vrlo malo Vašeg vremena. S obzirom da je alat dizajniran tako da dozvoljava pripremu potvrda prije početka aktivnosti, većinu traženih podataka koji su Vam poznati možete unijeti prije same aktivnosti (npr. detalji projekta, detalji sudionika i sl.) te spremiti upisane podatke. Tako za daljnje popunjavanje ostaje samo onaj dio potvrde koji se odnosi na stečene kompetencije tijekom aktivnosti svakog pojedinog sudionika.   

Potvrde izdaju organizacije ili vodeće osobe koje rade s mladima uključene u projekt (npr. voditelji skupina, mentori, treneri).

 

 

PROCES KREIRANJA, POPUNJAVANJA I IZDAVANJA YOUTHPASS POTVRDE MOŽE ZAPOČETI!

Za kreiranje Youthpass potvrde posjetite Youthpass mrežnu stranicu.

 

PRIMJERI DOBRE PRAKSE

Primjer uspješno ispunjene Youthpass potvrde na hrvatskom jeziku pogledajte ovdje

Primjer uspješno ispunjene Youthpass potvrde na engleskom jeziku pogledajte ovdje

 

Petra Vukas ispričala nam je kako joj je Youthpass pomogao da u konkurenciji od više od 600 kandidata upiše željeni studij. Njezinu priču pročitajte na Europskom portalu za mlade.

KORISNE POVEZNICE

Na sljedećim poveznicama možete pronaći korisne savjete kako biste što lakše implementirati Youthpass u Vaš projekt.

 

  1. Recognition of non-formal learning in Europe. Challenges and opportunities.
  2. Youthpass and Human Resource Development. The missing link toward employability.
  3. Recognition needs zero stage. Convincing ourselves.
  4. The Youthpass process and Learning to Learn. Some ideas for practitioners.

    – Putem MySALTO prijave na https://www.salto-youth.net/

  • Youthpass and recognition novosti na društvenim mrežama:

    – Facebook: stranica ‘Recognition and Youthpass’

    – Twitter: SALTOrecognitio

Kutak za studente

Kutak za mlade