Provedba projekata 2017.

KA1 Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava 2017.

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava S JEDNIM KORISNIKOM

 

Privitak I: Opći uvjeti

 

Privitak III: Financijska i ugovorna pravila

 

PRIVITAK IV: Primjenjive stope za jedinične doprinose

 

Privitak V: Predlošci sporazuma između korisnika i sudionika

KA2 Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava 2017.

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava S VIŠE KORISNIKA (KA201)

 

Privitak I: Opći uvjeti 

 

Privitak III: Financijska i ugovorna pravila 

 

Privitak IV: Primjenjive stope

 

Privitak V: Punomoć(i) dana(e) koordinatoru od strane ostalih korisnika

  • Privitak V Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava s više korisnika HR, EN

 

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava S JEDNIM KORISNIKOM (KA219)

 

Privitak I: Opći uvjeti

 

Privitak III: Financijska i ugovorna pravila

 

Privitak IV: Primjenjive stope

 

 

Diseminacija i korištenje rezultata

Više o diseminaciji i korištenju rezultata možete pročitati na našoj mrežnoj stranici.

 

Također, predlažemo da proučite i prezentaciju - Diseminacija i korištenje rezultata projekta u okviru programa Erasmus+.

 

Mobility Tool+

Priručnik za otvaranje korisničkog računa putem EU login sustava (prijašnji ECAS sustav) NAPOMENA: U slučaju da već imate ECAS račun ne morate otvarati novi EU login račun, podaci su ostali nepromijenjeni i imate pristup istim sustavima i alatima kao i prije – za pristup EU login sustavu koristite adresu elektroničke pošte. EN

 

Mrežne stranica za pristupanje MT+

Priručnik za Mobility Tool+

Pojmovnik Mobility Tool+

Priručnik za popunjavanje završnog izvješća

Upute za popunjavanje i podnošenje završnog izvješća - MT+ video

 

 

 

Završna izvješća projekata Ključne aktivnosti 2: Strateška partnerstva u području općeg obrazovanja (14.9.2017.): Upute i savjeti - snimka webinaraprezentacija