Potpora pri prijavi 2018.

Informativno-edukativni seminari za program Erasmus+

Odjel za strukovno obrazovanje i osposobljavanje Agencije za mobilnost i programe Europske unije održao je u srijedu, 13. prosinca 2017. webinar (en. webinar - web based seminar) namijenjen potencijalnim prijaviteljima projekata Ključne aktivnosti 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince i Ključne aktivnosti 2 – Strateška partnerstva unutar programa Erasmus+. Webinar je bio posvećen novostima vezanim za Ključnu aktivnost 1 i Ključnu aktivnost 2 u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za natječaj za 2018. godinu. Više informacija o webinaru možete pronaći ovdje.

 

Prezentacija s održanog webinara nalazi se ovdje.

 

Snimka će biti objavljena uskoro.

  

Odjel za strukovno obrazovanje i osposobljavanje Agencije za mobilnost i programe Europske unije i ove godine organizirao je ciklus regionalnih radionica za pisanje projektnih prijedloga u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kao potporu potencijalnim prijaviteljima u upoznavanju s elementima kvalitete projekata u okviru programa Erasmus+ te u pripremi projektne prijave za natječaj Erasmus+ u 2018. godini.

 

Radionice su održane u sljedećim gradovima:

 

  • Zagreb, 8. i 9. lipnja 2017. 
  • Zadar, 26. i 27. rujna 2017. 
  • Vukovar, 25. i 26. listopada 2017. 

 

Programe rada za sve održane radionice možete pronaći ovdje.

Korisne prezentacije

Na poveznici niže možete pronaći uvodnu prezentaciju s regionalnih radionica za pisanje projektnih prijedloga za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Zagrebu, Zadru i Vukovaru, na kraju koje se nalaze dodatne korisne poveznice.

 

Erasmus+ VET KA1 i KA2 uvodna prezentacija – regionalne radionice

Erasmus+ Povelja za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju - natječaj 2018.

Erasmus+ Povelja za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju je akreditacija organizacija s dokazanim uspjehom u organizaciji visokokvalitetne mobilnosti učenika i osoblja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

 

Više informacija možete pronaći ovdje.

Dodatne upute za prijavitelje

U pripremi.

Pojedinačna savjetovanja

Agencija za mobilnost i programe EU pruža mogućnost savjetovanja za organizacije koje žele prijaviti projekt u okviru programa Erasmus+ za Ključnu aktivnost 1 (Mobilnost u svrhu učenja za pojedince) i Ključnu aktivnost 2 (Strateška partnerstva) u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

 

Povratnu informaciju možemo vam pružiti:

  • elektroničkom poštom,
  • telefonom ili
  • na sastanku u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.

 

Savjetujemo da svakako, prije savjetovanja s Agencijom, informacije o mogućnostima i uvjetima financiranja proučite u Vodiču kroz program Erasmus+.

 

Ako želite savjetovanje konkretne projektne prijave, molimo da nam u privitku elektroničke pošte pošaljete nacrt prijavnog obrasca za savjetovanje*:

 

Zaprimljenu prijavu savjetovat ćemo najkasnije pet radnih dana nakon primitka (elektroničkom poštom ili telefonom, a na sastanku prema dogovoru kao što je navedeno niže).

  

Krajnji rok za podnošenje prijavnog obrasca na savjetovanje elektroničkom poštom, telefonom ili na sastanku u svrhu savjetovanja koncepta vašeg projekta je:

 

  • 10. siječnja 2018. godine (Ključna aktivnost 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince)
  • 28. veljače 2018. godine (Ključna aktivnosti 2 – Strateška partnerstva)

 

VAŽNO! Za dogovor oko termina sastanka molimo da nam se javite na strukovno@mobilnost.hr najkasnije do 10.1.2018. do kraja dana za Ključnu aktivnost 1 odnosno do kraja dana 28.2.2018. za Ključnu aktivnost 2 broj termina je ograničen i popunjavat će se prema dogovoru, prema redoslijedu javljanja, a sukladno raspoloživim terminima.

 

Molimo da vodite računa da nam pošaljete popunjeni prijavni obrazac ako želite savjetovanje konkretnog projektnog prijedloga. Ispunjeni obrazac pošaljite na adresu elektroničke pošte strukovno@mobilnost.hr poštujući krajnji rok za njegovo slanje.

 

NAPOMENA: Agencija ni na koji način ne snosi odgovornost za uspjeh/neuspjeh prijave. Kako bismo osigurali jednak pristup svima koji traže savjetovanje, prijavu (kvalitetu) možemo savjetovati samo jedanput (elektroničkom poštom, telefonom ili putem individualnog sastanka).

 

*S obzirom da nisu objavljeni novi prijavni obrasci, isključivo u svrhu savjetovanja moguće je koristiti prošlogodišnje prijavne obrasce. Napominjemo kako je za prijavu projekta za Natječaj 2018. nužno unijeti tekst u prijavne obrasce za 2018. godinu, a kada isti budu dostupni.