Potpora pri prijavi 2019.

Informativno-edukativni seminari za program Erasmus+

Odjel za strukovno obrazovanje i osposobljavanje Agencije za mobilnost i programe Europske unije i ove godine organizira ciklus regionalnih radionica za pisanje projektnih prijedloga u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kao potporu potencijalnim prijaviteljima u upoznavanju s elementima kvalitete projekata u okviru programa Erasmus+ te u pripremi projektne prijave za natječaj Erasmus+ u 2019. godini. Informacije o radionicama možete saznati na sljedećoj poveznici.

Korisne prezentacije

Na poveznicama niže možete pronaći uvodne prezentacije  s radionica za pisanje projektnih prijedloga za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za Ključnu aktivnost 1 i Ključnu aktivnost 2.

 

Erasmus+ VET KA1 uvodna prezentacija

Erasmus+ VET KA1 uvodna prezentacija – webinar

Erasmus+ VET KA2 uvodna prezentacija  

 

Novosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju – Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2019. godinu  i prijavni obrazac – tehničke novosti: 

Ključna aktivnost 1 – webinar

Ključna aktivnost 2 – webinar

Prezentacija KA1 i KA2

 

Pojedinačna savjetovanja

Agencija za mobilnost i programe EU pruža mogućnost savjetovanja za organizacije koje žele prijaviti projekt u okviru programa Erasmus+ za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za Ključnu aktivnost 1 (KA1) - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince i Ključnu aktivnost 2 (KA2)- Strateška partnerstva.

 

Ako želite savjetovanje konkretne projektne prijave, molimo da nam u privitku e-pošte pošaljete popunjeni prijavni obrazac za ključnu aktivnost za koju planirate podnijeti projektni prijedlog (KA1 → KA102 ili KA2 → KA202) te informaciju o tome koji oblik savjetovanja želite (povratnu informaciju možemo Vam pružiti: 1) e-poštom, 2) telefonski ili 3) na sastanku u Agenciji).

 

Poveznice za prijavne obrasce možete pronaći ovdje.

VAŽNO!: nipošto ne podnosite prijavu na savjetovanje putem Submit opcije, već popunjeni prijavni obrazac spremite lokalno na računalo kao pdf dokument (prikaz u dokumentu ovdje) i zatim dostavite e-poštom na adresu strukovno@mobilnost.hr.   

  

Krajnji rok za podnošenje prijavnog obrasca na savjetovanje je:

 

  • za KA1: 20. siječnja 2019. godine
  • za KA2: 3. ožujka 2019. godine

 

Zaprimljenu prijavu savjetovat ćemo najkasnije pet radnih dana nakon primitka.

 

Ističemo kako je broj termina za savjetovanje na sastanku u Agenciji ograničen i popunjavat će se prema redoslijedu javljanja, a sukladno raspoloživim terminima.

Savjetujemo da svakako, prije savjetovanja s Agencijom, informacije o mogućnostima i uvjetima financiranja proučite u Vodiču kroz program Erasmus+.

 

NAPOMENA: Agencija ni na koji način ne snosi odgovornost za uspjeh/neuspjeh prijave. Kako bismo osigurali jednak pristup svima koji traže savjetovanje, prijavu (kvalitetu) možemo savjetovati samo jedanput (e-poštom, telefonski ili na sastanku u Agenciji).

Kutak za studente

Kutak za mlade