Provedba projekata 2016.

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za KA1  

 

OPĆI UVJETI

 

PRIVITAK III: Financijska i ugovorna pravila


PRIVITAK IV: Primjenjive stope

 

PRIVITAK V (samo za Sporazum o dodjeli financijske potpore S VIŠE KORISNIKA): Punomoći koordinatoru od strane drugih korisnika

  • predložak punomoći (mandate letter) - HREN

 

PRIVITAK V/PRIVITAK VI: Predlošci ugovora između korisnika i sudionika

 

ZA UČENIKE (bez upotrebe ECVET-a)

 

ZA UČENIKE (uz upotrebu ECVET-a)

 

ZA OSOBLJE

 

 

Mobility Tool+
  • Priručnik za otvaranje korisničkog računa putem EU login sustava (prijašnji ECAS sustav) NAPOMENA: U slučaju da već imate ECAS račun ne morate otvarati novi EU login račun, podaci su ostali nepromijenjeni i imate pristup istim sustavima i alatima kao i prije – za pristup EU login sustavu koristite adresu elektroničke pošte. EN 
  • Priručnik za Mobility Tool+ / Prijevod Priručnika za Mobility Tool+ na hrvatski (skraćena verzija) EN / HR 
  • Mrežna stranica za pristupanje Mobility Tool+: https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
  • Tablica za importiranje podataka o sudionicima u sustav 
  • Pojmovnik Mobility Tool
  • Priručnik za popunjavanje završnog izvješća EN
  • Upute za popunjavanje i podnošenje završnog izvješća - MT+ video 
  • Završna izvješća projekata u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (19.5.2017.): upute i savjeti - snimka webinaraprezentacija

Kutak za studente

Kutak za mlade