Provedba projekata 2019.

KA1 Ugovor o dodjeli financijske potpore 2019.

Natječajna godina 2019. - Ključna aktivnost 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA103)

 

Ostala ugovorna dokumentacija za projekte mobilnosti unutar programskih zemalja je u pripremi.

 

Prilog V.:

 1. A) Model Ugovora za studij i stručnu praksu 

  1. B) Model Ugovora za podučavanje i osposobljavanje
  1. C) Model Ugovora za pozvano osoblje iz tvrtke 

 

 

Ostali dokumenti

 

 

Natječajna godina 2019. - Ključna aktivnost 1 - Projekti mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja (KA107)

 

Ugovorna dokumentacija  za projekte mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja bit će objavljena naknadno.


Ostali dokumenti

KA2 Ugovor o dodjeli financijske potpore 2019.

Ugovorna dokumentacija  za projekte strateških partnerstava (KA2) bit će objavljena naknadno.

Diseminacija i korištenje rezultata

Više o diseminaciji i korištenju rezultata možete pročitati na našoj mrežnoj stranici.

Mrežna jezična potpora (Online Lingustic Support – OLS)

Pomoću mrežne jezične potpore (Online Linguistic Support - OLS) pruža se potpora sudionicima mobilnosti u okviru programa Erasmus+ u učenju jezika. U području visokog obrazovanja OLS nudi sudionicima aktivnosti dugoročne mobilnosti unutar programskih zemalja (Ključna aktivnost 1) mogućnost procjene vještina stranog(ih) jezika kojim će se koristiti dok studiraju ili rade u inozemstvu. Uz to, odabrani sudionici mogu pratiti jezični tečaj na internetu kako bi poboljšali svoje jezične kompetencije.

 

Dostupni jezici za učenje

 

Za studente visokih učilišta jezična procjena pomoću OLS-a preduvjet je prije odlaska na mobilnost, osim u propisno opravdanim slučajevima. Ako su studenti prilikom prve procjene ostvarili visoku razinu poznavanja tzv. radnog jezika (jezika na kojem će studirati ili raditi), OLS im pruža mogućnost da uče tzv. lokalni jezik (jezik zemlje u kojoj će ostvariti mobilnost). Na kraju razdoblja mobilnosti sudionici mobilnosti izvršavaju drugu jezičnu procjenu kako bi se procijenio napredak koji su ostvarili.

 

 

Dodatne informacije za korištenje OLS alata

 

 

Na razini visokih učilišta mrežnu jezičnu potporu (OLS) administriraju Erasmus koordinatori.

 

Priručnik za korisnike alata OLS dostupan je u na početnoj stranici alata.

 

Mrežna stranica OLS

 

Više informacija o korištenju mrežne jezične potpore za sudionike mobilnosti – za studente:

 

Mrežna stranica OLS

Korisničke upute za jezičnu procjenu

Korisničke upute za jezični tečaj

Frequenly Asked Questiones