Potpora pri prijavi 2015.

Seminari

Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizirala je i u 2015. godini  niz seminara i webinara radi pripreme potencijalnih korisnika za Poziv na dostavu projektnih prijava u sklopu programa Erasmus+ za 2015. godinu.

 

Seminari i webinari održani su od 2. do 16. prosinca 2014. kako bi korisnici imali dovoljno vremena za daljnju pripremu i razradu svojih projektnih ideja budući da se rokovi za prijavu protežu od veljače do listopada 2015.,  ovisno o aktivnosti i području prijave. 

Kompletan tekst poziva na seminare možete pronaći ovdje.

 

Prezentacije sa seminara dostupne su u nastavku:

 

 

Dodatne informacije važne za sudjelovanje u programu Erasmus+

Uz natječajnu dokumentaciju, za sudjelovanje u programu Erasmus+ važne su sljedeće informacije:

 

 

Više informacija o strukturi programa Erasmus+ prema sektorima i ključnim aktivnostima, kao i centraliziranim i decentraliziranim aktivnostima potražite ovdje.

 

Više informacija o samom programu Erasmus+ potražite ovdje.