Objavljena je publikacija The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report
-- više --
Manifest #ErasmusUpgrade i 13 točaka vizije Erasmus studentske mreže
-- više --
Otvorene prijave za Nacionalni Tool Fair u Hrvatskoj
-- više --
Poziv na natječaj – Razvijanje vrednovanja vještina
-- više --
Ka kvalitetnom i uspješnom naukovanju
-- više --
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): „Internationalisation strategies in VET – a training event for vocational institutions“, Mallorca, Španjolska, 30.9. - 3.10 2018., rok za prijavu 28.5.2018.
-- više --
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) programa Erasmus+ u području odgoja i općeg obrazovanja: "Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships", Prag, Češka Republika, 29. kolovoza - 1. rujna 2018.; rok za prijavu: 28. svibnja 2018.
-- više --
Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Japana (preddiplomski i diplomski istraživački studiji, stručni studiji na višim školama)
-- više --
Preddiplomski studij na Moskovskome državnom sveučilištu međunarodnih odnosa (MGIMO), Moskva, Ruska Federacija
-- više --
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): Health and safety of Erasmus+ students, Varšava, Poljska, 11. – 13. srpnja 2018., rok za prijavu: 27. svibnja 2018.
-- više --
Polaznici Euroguidanceovog seminara izradili set praktičnih uputa za stručne suradnike u školama
-- više --
Objavljen e-vodič o web alatima u nastavi i eTwinning projektima
-- više --
JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Agencije za mobilnost i programe Europske unije
-- više --
Natječaj za prijave odlaznih mobilnosti unutar odobrenih CEEPUS mreža u programu CEEPUS za zimski semestar 2018./2019.
-- više --
Dani otvorenih vrata udruga 2018.
-- više --
Poziv na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru: “Inclusive education – a road to social inclusion”, Slovačka, Bratislava, 12. - 14. rujna 2018. godine
-- više --
Volonteri ESN-a u sklopu Tjedna mobilnosti mladima približili program Erasmus+
-- više --
Odluka br.1 o izmjeni i dopuni Odluke o odabiru sudionika tematskog seminara u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje „The role of guidance in the transition from lower secondary education to IVET“, Kopenhagen, Danska, 06. - 09. svibnja 2018.
-- više --
Odluka br. 1 o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. g. za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za područje odgoja i općeg obrazovanja, rok 1. veljače 2018. godine
-- više --
Natječaj za zapošljavanje - svibanj 2018.
-- više --
Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na kontaktnom seminaru »Enhancing Digital Competences in Education and Training«, Tallinn, Estonija, 19. – 22. rujna 2018. godine
-- više --
Odluka br. 1 o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva za dostavu prijava za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima, rok 5. travnja 2018. godine
-- više --
Obilježavanje Tjedna Europe u znaku Europske godine kulturne baštine
-- više --
Euroguidanceov program usavršavanja za karijerne savjetnike
-- više --
Odluka o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge i Odluka o dodjeli OLS licenci u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. g. za program Erasmus+ - Ključna aktivnost 1 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, rok 01. veljače 2018. godine
-- više --
Poziv zainteresiranim učenicima i nastavnicima strukovnih škola na sudjelovanje u fotonatječaju #CedefopPhotoAward 2018
-- više --
Euroguidance seminar za potporu izradi smjernica za provedbu profesionalnog usmjeravanja u osnovnim školama
-- više --
Euroguidance studijski posjet sveučilišnim karijernim centrima; 13. – 15. lipnja 2018., Dublin / Maynooth, Irska
-- više --
Odluka o odabiru sudionika okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): Career Paths, Varšava (Miedzeszyn), Poljska, 19. – 21. 6. 2018.
-- više --
Europska komisija objavila podatke o međunarodnoj dimenziji programa Erasmus+
-- više --
Odluka o dodjeli akreditacija za Volonterske projekte
-- više --
Obavijest o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Ključne aktivnosti 1 za područje odgoja i općeg obrazovanja, rok 1. veljače 2018.
-- više --
Odluka o odabiru sudionika aktivnosti transnacionalne suradnje „Cross-sectorial TCA Professionalisation - ‘The Impact of Staff Mobility’“ Zandvoort, Netherlands, 13. - 15. lipnja 2018. godine
-- više --
U Zagrebu održana konferencija „Obzor 2020. komunikacijska kampanja za pravna i financijska pitanja“
-- više --
Odluka o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva za dostavu prijava za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima, rok 5. travnja 2018. godine
-- više --
Odluka o odabiru sudionika aktivnosti transnacionalne suradnje „Results Plus: The sound of projects“, Rumunjska, Bukurešt, 18. – 23. lipnja 2018.
-- više --
Obavijest o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Ključne aktivnosti 1 za područje obrazovanja odraslih, rok 1. veljače 2018.
-- više --
Odluka o odabiru ECTS stručnjaka u programu Erasmus+
-- više --
Odluka br. 3 o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli licenci za mrežnu jezičnu potporu (OLS) u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2016. g. za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja, za projekte mobilnosti unutar programskih zemalja (KA103), rok 2. veljače 2016.
-- više --
Stjecanje digitalnih vještina kroz stručnu praksu u visokom obrazovanju
-- više --
AMPEU na Međunarodnom andragoškom simpoziju u Biogradu
-- više --
Odluka br. 1 o izmjeni i dopuni Odluke o odabiru sudionika aktivnosti transnacionalne suradnje „Making the classroom more inclusive for students with additional needs“, Sofija, Bugarska, 27. - 31. svibnja 2018.
-- više --
Stipendije programa Hubert H. Humphrey za akademsku godinu 2019./2020.
-- više --
Odluka o odabiru sudionika aktivnosti transnacionalne suradnje "Personalized intervention and counselling to integrate children with special educational needs", Brašov, Rumunjska, 21. - 25. svibnja 2018. godine
-- više --
Odluka o poništenju dijela natječaja za zapošljavanje - 18.4.2018.
-- više --
Program Erasmus+ prvi put predstavljen na državnom stručnom skupu za ravnatelje predškolskih ustanova
-- više --
Odluka o odabiru sudionika aktivnosti transnacionalne suradnje „Erasmus+ programme impact on individuals in VET and HE“, Vilnius, Litva, 31. svibnja 2018.
-- više --
40 hrvatskih dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola nagrađeno oznakom eTwinning škole
-- više --
Nova Eurydice mrežna stranica
-- više --
AMPEU sudjelovao u organizaciji međunarodnog seminara u Bordeauxu 21.-23. ožujka pod nazivom „Training seminar for impact and dissemination on strategic partnerships“
-- više --
ESN Youth Academy u Zagrebu
-- više --
AMPEU svake godine ugovori gotovo sto posto raspoloživih EU sredstava
-- više --
Uspjeh hrvatskih visokih učilišta na natječajima programa CEEPUS
-- više --
MRRFEU organizira Dane otvorenih vrata EU projekata
-- više --
Čestitka u povodu blagdana Uskrsa
-- više --
Objavljena četiri nova programa u okviru inicijative “Make Our Planet Great Again“
-- više --
Postanite evaluator projekata u programu Obzor 2020.
-- više --
AMPEU na Danima strukovnih nastavnika u Opatiji
-- više --
Virtualna razmjena Erasmus+
-- više --
AMPEU na ovogodišnjem Sajmu stipendija u Zadru
-- više --

Obzor 2020.

Okvirni program Europske unije za istraživanja i inovacije

Kutak za studente

Kutak za mlade