Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
Natječaj za odabir dva studentska predstavnika u Hrvatskoj stručnoj skupini za Bolonjski proces
 

Djelovanje Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces odvija se u okviru projekta Europske komisije "Nacionalni timovi bolonjskih stručnjaka 2011.-2013.", koji je dio Programa za cjeloživotno učenje. Zbog isteka mandata dvoje članova, studentskih predstavnika, objavljuje se natječaj za odabir novih članova.

Opća zadaća stručne skupine u Republici Hrvatskoj je podupirati reforme Bolonjskog procesa, promovirati inicijative i programe Europske unije u području visokog obrazovanja, savjetovati donositelje politika, visoka učilišta i druge relevantne institucije. Rad skupine obuhvaća sljedeća područja: osiguravanje kvalitete; ispravna primjena ECTS-a i dopunske isprave o studiju; reforma studijskih programa u skladu s načelom primjene ishoda učenja, implementacija Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Rad članova Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

•organizacija i sudjelovanje na stručnim usavršavanjima za zaposlenike i studente visokih učilišta;

•savjetovanje visokih učilišta o reformi visokog obrazovanja;

•pomoć pri formiranju politike visokog obrazovanja;

•promotivne aktivnosti vezane uz rad skupine;

•sudjelovanje na stručnim usavršavanjima na razini Europske unije.

 Opći uvjeti koje moraju zadovoljiti sudionici natječaja

Kandidati za studentske predstavnike u Hrvatskoj stručnoj skupini za Bolonjski proces moraju imati status studenta do 31. prosinca 2013. godine. Prijavu mogu podnijeti studenti svih razina studija uključujući i studente poslijediplomskih studija.

Prednost će imati kandidati koji mogu dokazati:

•aktivno djelovanje u studentskim organizacijama ili studentskom predstavljanju;

•relevantno iskustvo u pitanjima reforme visokog obrazovanja;

•međunarodno iskustvo u području studentskog predstavljanja i/ili reforme visokog obrazovanja.

Članovi skupine ne dobivaju naknadu, ali im se pokrivaju troškovi koji su utvrđeni pravilima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu Europske komisije. Međutim, članovi skupine imaju priliku sudjelovati na stručnim skupovima i usavršavanjima u tuzemstvu i inozemstvu te sudjelovati u stvaranju politika visokog obrazovanja.

Od članova se očekuje aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje strateških dokumenata Europske unije u području visokog obrazovanja, aktivno sudjelovanje u aktivnostima skupine do kraja projekta (31. prosinca 2013.), diseminacija rezultata projekata studentima i drugim članovima akademske zajednice.

Izbor kandidata

Dva nova člana Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces izabrat će povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Agencije za mobilnost i programe EU. Povjerenstvo će odabrati nove članove na temelju kvalitete prijave i razgovora s najuspješnijim kandidatima. Članove Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces imenuje odlukom ministar znanosti obrazovanja i sporta.

Prijava

Prijava se podnosi putem prijavnog obrasca u prilogu ovog teksta. U obrascu kandidati trebaju obrazložiti svoju motivaciju za sudjelovanjem u radu skupine i opis kako će svoje djelovanje u skupini uskladiti s glavnim područjima rada skupine. Također, prijavi se prilaže životopis kandidata na hrvatskom jeziku kao i dokaz kandidata o prethodnom iskustvu u studentskom predstavljanju i iskustvu u području reforme visokog obrazovanja (moguće je navesti i mrežne poveznice).

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8. ožujka 2013. godine.

Način dostavljanja prijava

Prijave kandidata za članove Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces podnose se na prijavnom obrascu  (dostupnom u privitku) na e-mail adresu: bolonjska.skupina@mobilnost.hr .

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite kontakt osobi: Jasmina Skočilić, Agencija za mobilnost i programe EU na broj telefona: 01/5556 755 ili e-mail: bolonjska.skupina@mobilnost.hr

Više informacija o projektu Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces dostupno je na mrežnoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU , a podaci o projektu Nacionalni timovi Bolonjskih stručnjaka dostupni su na mrežnim stranicama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu i kulturnu politiku Europske komisije.

datum otvaranja: 18.02.2013
datum zatvaranja: 8.03.2013
otvoren: Da
Download
 
rtf / 21453 KB
 
 
   
Natječaj za Fulbright Specialist Program
-- više --
   
   
Javni poziv za iskaz interesa za stručnjaka za područje visokog obrazovanja u programu Erasmus+
-- više --
   
   
Javni poziv za iskaz interesa za stručnjaka u programu CEEPUS
-- više --
   
   
Natječaj za najbolju razglednicu u okviru Time to Move kampanje
-- više --
   
   
Stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2016./2017.
-- više --
   
   
Bavarske godišnje stipendije za poslijediplomske studije u akademskoj godini 2016. - 2017.
-- više --
   
   
Javni poziv za iskaz interesa za eTwinning ambasadore
-- više --
   
   
Poziv za dostavu prijava za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima
-- više --
   
   
Nadopuna nagradnog natječaja „Slavimo s eTwinningom!“
-- više --
   
   
Natječaj za sudjelovanje na kontakt seminaru „Networking Vocational Education and Business: A Contact Making Seminar for Erasmus+”
-- više --