Odluka o izboru sudionika aktivnosti transnacionalne suradnje „Contact seminar for qualitative dual learning in IVET”

Donesena je Odluka o sudionicima aktivnosti transnacionalne suradnje

„Contact seminar for qualitative dual learning in IVET”(pretraživi PDF) koja će se održati u Leuvenu (Belgija), 29. studenoga - 02. prosinca 2021. godine u organizaciji belgijske nacionalne Erasmus+ agencije.

datum otvaranja:
datum zatvaranja:
otvoren: Ne
datum objave: 14.10.2021.