Poziv na prijavu za sudjelovanje na događanju u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): “Erasmus+ Projects: Teaching and Learning in a Digital Age”, Köln, Njemačka, 27. – 29. travnja 2020., rok za prijavu: 16. veljače 2020.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na tematskoj konferenciji pod nazivom Erasmus+ Projects: Teaching and Learning in a Digital Age koja će se održati u Kölnu u Njemačkoj od 27. do 29. travnja 2020. u organizaciji njemačke Erasmus+ nacionalne agencije.

 

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

 

Konferencija će se baviti temom digitalnog učenja i poučavanja u okviru projekata Erasmus+, a posebno će se usmjeriti na ove projektne formate: KA2 (strateška partnerstva, Knowledge Alliances, Capacity Building, Erasmus Mundus i Jean Monnet) i KA3 (forward-looking projekti, European Policy Experimenatations and Social Inclusion). Sudionici će zajedno istraživati digitalne formate i njihovu relevantnost za razvoj međunarodne suradnje i umreženosti.

 

Internacionalizacija danas postavlja daleko veće zahtjeve pred visoka učilišta. Uz razmjenu studenata i osoblja te provedbu projekata, novi zahtjevi uključuju poučavanje, studije i internacionalizaciju kod kuće. Digitalizacija u tom kontekstu ima iznimno veliku ulogu. To uključuje i razvoj digitalnog učenja u „međunarodnoj učionici“ koja može uključivati i studente koji ne idu na mobilnost. Digitalna komponenta može se uključiti u fazi pripreme, provedbe i praćenja boravka studenata i osoblja dok su u inozemstvu. Ovim TCA-om okupit će se predstavnici različitih projekata, zainteresirani pojedinci i djelatnici nacionalnih agencija. Uz rasprave i tematske radionice koje će voditi stručnjaci, predstavit će se i konkretni primjeri projekata u području digitalne internacionalizacije visokih učilišta.

 

Profil sudionika: projektni koordinatori, stručnjaci iz svih povezanih područja, djelatnici nacionalnih agencija kao i manji broj studenata čiji su studiji i interesi relevantni za ovo događanje.

 

Poželjno bi bilo da projekt uključuje neke od sljedećih kategorija:

 

  • projekt bi trebao biti financiran u okviru aktivnosti KA1, KA2 ili KA3
  • srž projekta trebao bi biti inovativan pristup u području digitalizacije
  • cilj projekta trebao bi biti jačanje internacionalizacije kroz digitalizaciju
  • projektni konzorcij trebao bi uključivati barem jedno visoko učilište
  • projekt već ima određene rezultate koji mogu biti predstavljeni tijekom radionice.

 

 

Ključna pitanja:

·        Kakvo je trenutno stanje?

·        Kakvi su planovi za budućnost?

·        Kakav je nacionalni, a kakav europski kontekst za digitalizaciju?

Ciljevi:

 

·        Umrežavanje

·        Razmjena mišljenja i ideja

·        Izrada preporuka

·        Promocija challenge-oriented ciljeva

Ciljane skupine:

·        Projektni koordinatori

·        Stručnjaci iz relevantnih disciplina

·        Profesori

·        Zainteresirane osobe iz područja digitalizacije i internacionalizacije u području visokog obrazovanja

·        Politički dionici

 

 

Broj sudionika

Na seminaru se očekuje oko 100 sudionika iz cijele Europe, a Agencija za mobilnost i programe Europske unije rezervirala je 2 mjesta za predstavnike iz Hrvatske za područje visokog obrazovanja (1 predstavnik s projektom koji odgovara prethodno navedenim kriterijima te 1 zainteresirani predstavnik (projekt na ovu temu nije obvezan).

 

 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske unije za odabrane sudionike sufinancirat će trošak puta u iznosu do 500,00 EUR, dok troškove smještaja za 2 noćenja, prehrane i organizacije seminara snosi organizator.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na seminar jest 16. veljače 2020.

 

Evaluacijski obrazac objavljen je ovdje.

 

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo vas da se obratite na adresu elektroničke pošte erasmus@mobilnost.hr.

datum otvaranja: 10.02.2020.
datum zatvaranja: 16.02.2020.
otvoren: Ne
datum objave: 10.02.2020.