Poziv na prijavu za sudjelovanje na online seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): “Career guidance and counselling for students from vulnerable groups”, 19. - 21. svibnja 2021.g.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na online kontaktnom seminaru pod nazivom Career guidance and counselling for students from vulnerable groups koji će se održati od 19. do 21. svibnja 2021. godine u organizaciji srpske nacionalne Erasmus+ agencije.

Nastavno na trenutnu epidemiološku situaciju prouzrokovanu pandemijom COVID-19, seminar će se održati virtualno. 

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

 

Tema

Profesionalno usmjeravanje i karijerno savjetovanje ključni je mehanizam namijenjen razvoju vještina upravljanja karijerom, presudnih za prilagođavanje dinamičnom svijetu rada današnjice. Ove vještine prepoznate su kao jedna od ključnih transverzalnih kompetencija te su potrebne svima, bez obzira na područje njihova interesa, a razvijaju se tijekom obrazovanja, na temelju osobnog iskustva u svakodnevnom životu i sl. Škola je prepoznata kao jedno od ključnih mjesta za razvoj tih vještina kroz dobro isplanirane i organizirane aktivnosti profesionalnog usmjeravanja i karijernog savjetovanja. Da bi bile učinkovite, aktivnosti profesionalnog usmjeravanja trebale bi biti pravovremene, kontinuirane i prilagođene potrebama učenika.

 

Ciljevi

Profesionalno usmjeravanje i karijerno savjetovanje učenika iz ranjivih skupina koji imaju ograničen pristup kvalitetnim informacijama i nisu dovoljno ohrabreni za donošenje odluka u pogledu vlastite buduće karijere, još je osjetljivije pitanje. Dobro planirana i organizirana podrška može biti od presudne važnosti za ovakve učenike; može ih potaknuti da se aktivnije posvete razvoju svoje buduće karijere, motivirati ih za učenje i obrazovanje, spriječiti napuštanje škole itd.

 

Cilj ovog seminara je predstaviti ključne elemente potpornih usluga profesionalnog usmjeravanja i karijernog savjetovanja za učenike iz ranjivih skupina te razne metode i tehnike koje se mogu iskoristiti u svrhu postizanja dijaloga sa službama za profesionalno usmjeravanje.

 

Očekivani rezultati  seminara su:

  • sudionici će kroz aktivne rasprave stvoriti zajedničko razumijevanje koncepta profesionalnog usmjeravanja i karijernog savjetovanja;
  • sudionici će poboljšati razumijevanje specifičnih potreba učenika i različite načine njihova rješavanja kroz profesionalno usmjeravanje i karijerno savjetovanje;
  • sudionici će usvojiti nove metode i tehnike za uključivanje učenika u proces razvoja karijere;
  • sudionici će razviti plan usluga podrške i poticanja profesionalnog usmjeravanja;
  • sudionici će razviti projektnu ideju kroz dijeljenje iskustva i dobre prakse;
  • sudionici će se umrežiti s ostalim kolegama.

 

 

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati oko 70 sudionika iz cijele Europe, a za sudionike iz Hrvatske rezervirana su najviše 4 mjesta (2 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i 2 za područje odgoja i općeg obrazovanja).

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

 

Ciljana  skupina

Predstavnici organizacija u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te odgoja i općeg obrazovanja: školski psiholozi, pedagozi, učitelji, razrednici, ravnatelji te savjetnici za profesionalno usmjeravanje i karijerno savjetovanje u školama.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem Salto platforme na koju je potrebno prethodno se registrirati. Registracija se odvija na način da kliknete mišem na Log In (u gornjem desnom kutu stranice) te odaberete Create Account i dovršite registraciju.

 

Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je 19. travnja 2021. godine.

 

Troškovi

Nije primjenjivo.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Program rada

Poziv (poveznica na SALTO platformu)

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se  obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@mobilnost.hr (uz obvezno navođenje područja na koje se upit odnosi).

datum otvaranja:
datum zatvaranja: 19.04.2021.
otvoren: Da
datum objave: 30.03.2021.