Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): “Digital, Inclusive and Green Inovation: DIG-I-PACT”, na Islandu (Hveragerði) od 22. do 24. studenoga 2021.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom: “Digital, Inclusive and Green Inovation: DIG-I-PACTkoji će se održati u fizičkom obliku na Islandu od 22. do 24. studenoga 2021. godine u organizaciji islandske nacionalne Erasmus+ agencije.  

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

 

Ciljana skupina

 

Predstavnici organizacija aktivnih u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i obrazovanja odraslih koji su zainteresirani za razvoj projektnih prijedloga za Ključnu aktivnost 2 programa Erasmus+. Potencijalni sudionici su: organizacije iz strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (učitelji; ravnatelji; međunarodni koordinatori); organizacije iz općeg (nestrukovnog) obrazovanja odraslih (treneri; mentori; nastavno osoblje i drugi stručnjaci iz područja obrazovanja odraslih).

 

Sudionici iz različitih europskih zemalja moći će razmijeniti ideje te razviti partnerstva za promjene i tranziciju, s posebnim naglaskom na tome kako bi organizacije iz različitih zemalja mogle surađivati ​​u cilju poboljšanja i jačanja u tri ključna prioriteta područja za Erasmus+: uključivanje i raznolikost, digitalna transformacija te okoliš i klimatske promjene. Sudionici će imati priliku započeti rad na mogućim projektnim idejama za podnošenje u sljedećem Erasmus+ pozivu za podnošenje prijedloga projekata (2022.).

 

Ciljevi

 

Cilj seminara je olakšati suradnju i partnerstvo među organizacijama u području obrazovanja odraslih i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

 

Očekivani rezultati  seminara su:

 

  • Pronalazak partnera
  • Nove projektne ideje
  • Novi projektni prijedlozi za financiranje

 

Broj sudionika

 

Na seminaru će sudjelovati oko 45 sudionika iz cijele Europe, a za sudionike iz Hrvatske su rezervirana najviše 2 mjesta (1 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i 1 za područje obrazovanja odraslih).

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

 

Prijava

 

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem Salto platforme na koju je potrebno prethodno se registrirati.

(U slučaju poteškoća, upućujemo vas na upute za postupak prijave koje se nalaze na Salto platformi.)

 

Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je 21. listopada 2021. godine.

 

Troškovi

Smještaj (do 1000 EUR) i hranu snosi Agencija organizator Seminara, a putne troškove pokriva nacionalna Agencija (do 1200 EUR).

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Program rada

Poziv (poveznica na SALTO platformu)

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@mobilnost.hr (uz obvezno navođenje područja na koje se upit odnosi).

datum otvaranja:
datum zatvaranja:
otvoren: Ne
datum objave: 14.10.2021.