Poziv na prijavu za sudjelovanje na virtualnom (online) seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): “Digital University. Good practices and recommendations for University 4.0”, 8. prosinca 2021., rok za prijavu: 22. studenoga 2021.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na virtualnom seminaru pod nazivom „Digital University. Good practices and recommendations for University 4.0, koji će se održati 8. prosinca 2021. u organizaciji poljske nacionalne Erasmus+ agencije.

 

Nastavno na trenutnu epidemiološku situaciju prouzrokovanu pandemijom COVID-19, seminar će se održati virtualno. Vrijeme održavanja bit će od 12:00 do 16:00, a poveznica na sastanak i dodatni detalji bit će poznati naknadno.

 

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera radni je jezik engleski. 

 

Teme i ciljevi seminara su sljedeći:

  • razmjena iskustava o projektima vezanima uz digitalizaciju
  • rasprava o prilagodbi visokih učilišta na promjenu načina učenja u digitalnome dobu i primjerima digitalnih visokih učilišta
  • razmjena ideja o znanjima i vještinama koje se mogu podučavati virtualno

 

Očekivani rezultati seminara su sljedeći:

  • razmjena dobrih praksi i preporuka za pripremu visokih učilišta na izazove vezane uz digitalizaciju visokih učilišta i nove oblike virtualne nastave

 

Ciljana skupina

Seminar je usmjeren na predstavnike visokih učilišta, osobito djelatnike zainteresirane za temu digitalizacije visokih učilišta.

 

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati ukupno 70 sudionika iz cijele Europe, a  2 mjesta rezervirana  su za sudionike iz Hrvatske isključivo za područje visokog obrazovanja.

 

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

 

 

Troškovi

Nije primjenjivo.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

Krajnji rok za prijavu na seminar je 22. studenoga 2021. g.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte erasmus@mobilnost.hr.

 

datum otvaranja:
datum zatvaranja: 22.11.2021.
otvoren: Ne
datum objave: 15.11.2021.