Poziv na prijavu za sudjelovanje na virtualnom (online) seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): “Erasmus+ Alumni Students as Ambassadors”, 20. – 21. svibnja 2021., rok za prijavu: 25. travnja 2021.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom „Erasmus+ Alumni Students as Ambassadors, koji će se održati od 20. do 21. svibnja 2021. u organizaciji švedske nacionalne Erasmus+ agencije.

 

Nastavno na trenutnu epidemiološku situaciju prouzrokovanu pandemijom COVID-19, seminar će se održati virtualno. Detaljne informacije o vremenu održavanja i poveznici na platformu s koje će se seminar prenositi bit će poznate naknadno.

 

S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera radni je jezik engleski. 

 

Teme i ciljevi seminara su sljedeći:

  • okupljanje bivših Erasmus+ studenata i razmjena ideja o motiviranju svojih kolega na sudjelovanje u studentskim mobilnostima
  • inspiracija za Erasmus koordinatore o angažiranju bivših Erasmus+ studenata kao ambasadora za promicanje studentskih mobilnosti

Očekivani rezultati seminara su sljedeći:

  • definiranje načina na koji studenti mogu motivirati i potaknuti svoje kolege na sudjelovanje u programima mobilnosti
  • širenje dobrih praksi o promoviranju studentskih mobilnosti na visokim učilištima uz pomoć studenata ambasadora

 

 

Ciljana skupina

Seminar je prvenstveno namijenjen studentima koji su sudjelovali u Erasmus+ programima mobilnosti te djelatnicima iz područja visokog obrazovanja koji rade na studentskim mobilnostima (Erasmus koordinatori).

 

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati ukupno 200 sudionika iz cijele Europe, a 3 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske isključivo za područje visokog obrazovanja.

 

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

 

 

Troškovi

Nije primjenjivo.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na seminar je 25. travnja 2021. godine.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

datum otvaranja: 25.04.2021.
datum zatvaranja: 25.04.2021.
otvoren: Ne
datum objave: 15.04.2021.